Let’s take a look at what I did in march 2014.

I became a DIY blogger over at Design Sponge and I was so happy, and terrified at the same time. I was struggling with my inspiration when I took the job thinking it would be a new beginning, but shortly after I quit blogging there and I also took the long blog brake from my own blog..

/// Låt oss ta en titt på vad jag gjorde i Mars 2014..

Jag blev en DIY bloggare hos Design Sponge, och var så himla glad och livrädd på samma gång. Jag hade kämpat med inspirationen ett tag och tänkte att detta kunde vara nytändningen som behövdes, men istället blev det bara några få inlägg där och kort därefter slutade jag blogga helt..

diy | designoform

Diy-blogger for Design Sponge

I also made this 5 minute DIY, and I still remember having trouble with the gravel fitting in the opening of the vase. Here we still have snow in march and I was out picking one stone at a time, but when I came home the stones where to big so I had to make a second trip, feeling pretty embarrassed standing there picking gravel in the snow.

/// Jag gjorde även detta 5-minuters DIY och jag kommer fortfarande ihåg vad jag kämpade med de där stenarna. Här har vi ju fortfarande snö kvar i mars och jag var alltså ute och plockade en liten sten i taget, bara för att upptäcka att de var för stora för att passera genom öppningen i vasen. Så det vara bara att ge sig ut på en runda igen och det kändes väl lite sådär att stå och plocka sten där i snön…

diy | designoform

5 minute makeover

I also folded butterflies (like everybody else did). With for me a pretty unusual paper.

/// Jag vek också fjärilar (som alla andra också gjorde då), och använde ett för mig ganska ovanligt papper.

diy

Butterflies