Menu Close

Category: MIXED INSPIRATION (page 1 of 48)

AN APARTMENT FILLED WITH DIY INSPIRATION

Today I want to show you this apartment which is filled with great DIY-inspiration. Let’s start in the hallway with this framed picture that you can make a similar one yourself using paint and a paper. I was so inspired I made one too, using my hand as a “brush”, but you get to see more of that one later.

/// Idag tänkte jag visa er den här lägenheten som är fylld med fina DIY tips. Som i hallen där den övre tavlan är något som man ganska enkelt kan knåpa ihop själv med lite färg och papper. Jag blev själv inspirerad till att göra en liknande där jag använde min hand som “pensel”, men den får ni se mer av sen.

alvhem

The kitchen feels like a standard kitchen in (rental) apartments here in Sweden. But with a few changes you can make it feel a bit more you. New countertops and a new facet makes a big difference. And if you paint the board under the upper cabinets, that one is almost always in a yellowish wood, and then paint the area between the tiles you get a more updated look.

/// Köket känns som ett standardkök som finns i de flesta (hyres) lägenheter. Men där man med ganska små förändringar kan få det att kännas mer personligt. Med nya bänkskivor och en ny kran får genast köket ett nytt utseende. Att sedan måla listen under överskåpen, den som nästan alltid envisas med att vara en gulaktig träfärg, och sedan fylla på listskarvarna med ny färg gör också det sitt till.

alvhem

alvhem

The painting beside the table are also something you can get DIY inspiration from. Buy a big canvas or a mdf and paint away! And the best part? You can choose your own colors.

/// Tavlan vid matbordet (som jag är lite osäker på om det kan vara en Emma Bernhard, eller en som hämtar inspiration från henne) är också den något som man kan hämta inspiration från. Köp en stor målarduk eller en mdf och sen är det bara att måla! Helt fritt att bestämma färger också.

alvhem

We’ve seen alot of sculptures lately and if you want to make sure you have one that only you have, my tip is to make one yourself. Buy some clay in a hobby store and then you just knead, and don’t be afraid to experiment, there are no right or wrong!

/// Skulpturer har vi sett allt fler av på sista tiden och vill du vara helt ensam med ditt exemplar så gör du en själv. Köp lera i hobbyaffären och sedan är det bara att börja knåda. Och var inte rädd för att experimentera, det finns inget rätt eller fel!

alvhem

And the last tip is the small paintings in the bedroom, with structures that feels just right. Use a lot of paint or wall filler to get the “pattern”.

/// Och så avslutningsvis de små tavlorna ovanför sängen, med struktur som känns helt rätt. Använd lite spackel eller jättemycket färg för att få “kanterna”. Som underlag kan du använda träbitar eller målardukar.

alvhem

alvhem

fo: Alvhem

AN APARTMENT

This styling by Josefin Hååg for Fantastic Frank is just spot on. So calm and serene, and I love the soft colors throughout the whole apartment.

/// Den här lägenheten stylad av Josefin Hååg för Fantastic Frank är precis vad jag gillar. Så lugn och rofylld, och jag älskar den “mjuka” färgskalan som är genomgående i hela lägenheten.

fantasticfrank
fantasticfrank
fantasticfrank
fantasticfrank
fantasticfrank
fantasticfrank

fo: fantastic frank | styling: Josefin Hååg

A GRAY ONE

Found this beautiful apartment via Ulrika and thought we’ll have a peek at what I like about it..

First I would just like to say I loved that fireplace. It might be the prettiest one I seen in a  while with all those little “dimples”. I also like the picture wall.

/// Hittade en här lägenheten via Ulrika, och tänkte vi skulle ta en titt..

Den där kakelugnen kan nog vara den finaste jag sett på länge. Jag bara älskar strukturen på den. Annars gillar jag verkligen konsten på väggen.

skandiamaklarna

Leather is a pretty simple way to make your home feel a bit warmer, especially if you have a gray one, and these chair just have that right “airy” feeling.

/// Läder är ju ett ganska enkelt sätt att få lite värme i ett hem som annars är ganska grått, och som kan upplevas lite kallt. De här stolarna tycker jag passade väldigt bra då de var både lätta och luftiga.

skandiamaklarna

The bookshelf was actually the first thing I noticed, along with the fireplace. It has quite a lot of things but still doesn’t feel messy, and I’m guessing that has something to do with the books being the “wrong” way.

/// Bokhyllan var faktiskt det första jag fastnade för, tillsammans med kakelugnen. Det är ganska mycket saker i den men ändå känns den inte stökig, vilket förmodligen har att göra med att böckerna är placerade med “fel” sidan utåt.

skandiamaklarna

Let’s leave the livingroom and go to the kitchen, where I really like the blue kitchen cabinets, both the color and edge around them.

/// Så lämnar vi vardagsrummet och tar en titt på köket, med de vackra blå köksluckorna. Jag gillar både färgen och kanten runt..

skandiamaklarna

.. and the magnet for the knives. I have to get me one of these.

/// ..och knivlisten. En sån måste jag fixa här hemma.

skandiamaklarna

And the small seating area. Imagine having a post dinner nap in the corner there. I also think is was a pretty clever idea to let the tiles be a part of the seating area too.

/// Och så den lilla mathörnan. Tänk att få lägga sig och vila maten där längst inne i hörnet. Fint var det också att låta kaklet gå ända hit.

skandiamaklarna

And finally the gray bedroom. Here, I would have shown you more pictures if it wasn’t for the bedspread … no … I don’t like it ..

/// Och så det grå sovrummet. Här hade jag visat mer bilder om det inte var för överkastet.. nej..  jag gillade det inte..

skandiamaklarna

fo: skandimäklarna via Seventeendoors with thanks!

SMALL APARTMENTS

stadshem

When you live in a small apartment it can sometimes be difficult to get the feel of what’s what in the home, because all functions share the same space. Here, they’ ve used a nice solution for this problem with a darker color in the kitchenarea  making it feel like a “room in the room”. In the picture below  you can see the same idea  but here the kitchenette has a lighter color scale than the rest of the apartment.

/// När man bor litet kan det ibland vara svårt att få till känslan av vad som är vad i hemmet, då alla funktioner ska samsas på samma yta. Här tycker jag att man har använt en fin lösningen med en mörkare färg  i köksdelen för att få  det att kännas som ett rum i rummet. På bilden nedan har man använt sig av samma tanke men här har köksvrån istället fått en ljusare färgskala än resten av lägenheten.

recidense

And the same principle works for other places too, like a bed alcove. To see more pictures of the apartments click here and here.

/// Samma princip fungerar också i till exempel en sovalkov för att få det att kännas som ett “eget” rum. Se mer bilder här och här.

fo: stadshem Jonas Berg | residence Jonas Gustavsson Styling: Linda Åhman

IKEA CUPBOARD

livethemma

Ikea’s cupboard Knoxhult, in  Annie Lindgren’s home, with a gray color in the same nuance as the wall behind it. Just perfect. For more photos click here.

/// Ikea’s skåp Knoxhult, hemma hos Annie Lindgren, i fin grå färg med samma nyans på väggen bakom. Perfekt! Se fler bilder här.

fo: Livet hemma, Anna Malmberg | styling: Pella Hedeby