Menu Close

Tag: coffee table (page 1 of 2)

THE CHOOSING A COFFEE TABLE PROCESS

Me moving to a new apartment means tripple the living area. Not in the way that I live in a mansion now, just that I used to live in a teeny-tiny apartment before. This also means I had to buy a new sofa and with a sofa comes a coffee table. The choosing sofa part was pretty simple, because I loved the look on this one and it’s super comfy too. But choosing a coffee table. Oh my.. I just don’t know how I want it..

/// I och med att jag flyttat har min boendearea tredubblats. Inte på det sätt att jag bor i ett slott nu, utan mer att jag bodde i en liten liten lägenhet förut. Detta betyder också att jag behövde köpa en soffa och med en soffa kommer ett soffbord. Val av soffa var inte alls så svårt då jag gillar hur den här ser ut plus att den är skön att sitta i, men att välja soffbord. Jisses.. Jag kan bara inte bestämma mig..

 

coffee table

1 2 3 4

I’ve moved away from the square “cube” tables, because it feels like I see them everywhere. But then there are the rectangular “cube” tables.. But naaw.. they just don’t feel right, I think I want a square one.
I had my eye on Fritz Hansen PK61- table for a really long time, since it’s the perfect hight, and it comes in marble and glas but it’s a bit pricey and a bit small. I think I want an oversized one.
And then there’s the material. Glass, marble or wood? I like glas, but I don’t feel like cleaning it all the time, so that’s out. That leaves marble and wood. I want black marble or dark wood, or maybe painted..
For legs I want thin black iron ones, or black steel if the top is black marble..

/// Jag har gått ifrån de fyrkantiga “lådborden” för jag tycker mig se dom överallt, men då har vi ju de rektangulära “lådborden”.. men nja.. de känns inte riktigt rätt, jag vill nog ha ett fyrkantigt ändå..
Jag har länge gillat Fritz Hansen’s bord PK61, då det har den perfekta höjden och finns i både marmor och glas, men prislappen är lite saftig och det känns lite litet, jag tror jag vill ha ett större bord..
Och sen så är det materialet. Glas, marmor eller trä? Jag gillar glas, men känner inte för att rengöra det hela tiden så det går bort. Vilket lämnar marmor eller trä. Jag tror jag vill ha svart marmor eller mörkt trä, eller kanske målat..
Till ben vill jag ha tunna svarta i järn, eller svart stål om skivan är svart marmor..

coffee tables

1 2 3 4

To summerize I don’t want a “cube” looking one, I want a square one, oversized, with black marble and black steel legs or painted top or wood with black thin iron legs.. And not to pricey..

One thing is for sure: being interested in interior design and having trouble deciding is not always the best combination..

/// Så för att summera så vill jag inte ha ett “lådbord”,  jag vill att det ska vara fyrkantigt, överdimensionerat, med svart marmorskiva och svarta stål ben eller mörkt trä alternativt målat med svarta smala järnben. Och så får det inte vara allt för dyrt..

En sak är dock säker: att vara inredningsintresserad och ha svårt att bestämma sig är inte alltid den bästa av kombinationer…

Spara

Spara

Spara

Spara

THREE IS A TREND?

akrylic tables

It feels like I see more and more of these acrylic-/plexiglas tables. What do you think about them? The next big thing?

/// Jag tycker mig se mer och mer av dessa akryl-/plexiglasbord. Vad tycker ni om dem? Tror ni det blir nästa “trend”?

fo: 1 Coffee table 2 Side tables 3 Side table (4) via randomitus (5) Norm Architects via Freunde von freunden (6) via Seventeen doors

Spara

SHOP THE STYLE

shop the style | designoform

Oh how I liked this styling by Thomas Lingsell where he moved one of the sofas from the wall, and instead placed a bench against it. Feels “new” some how.

Bench | Lamp | Sofa | Mirror table | Curtain | Rug | Coffee table | Table

/// Åh vad jag gillar den här stylingen av Thomas Lingsell, där soffan flyttats in en bit i rummet, och där istället en bänk placerats mot väggen. Känns “nytt” på något vis.

Bänk | Lampa | Soffa | Spegelbord | Gardiner | Matta | Soffbord | Bord

fo: Adam Helbaoui | Kronfoto Styling: Thomas Lingsell for Alexander White via Residence

STOCKHOLM 2017

Ikea will release the new Stockholm 2017 collection on April 7th and I especially like this coffee table with wood and rattan.

/// Ikea släpper en ny serie Stockholm, som går under namnet Stockholm 2017 den 7:e april och jag fastnade speciellt för soffbordet i trä och rotting.

ikea stockholm 2017

I also like the other coffee table, the one with just wood.

/// Jag gillade också det andra bordet, det i bara trä.

ikea stockholm 2017

And the beautiful tray. You can see the rest of the collection here, and maybe you find a few favorites too?

/// Och så de fina brickorna. Du kan se resten av kollektionen här, så kanske du också hittar några favoriter?

ikea stockholm 2017

fo: ikea

Spara

TODAYS INSPIRATION – DIY COFFEE TABLE

via matilda gillar

Matilda gillar who made the tiled bench I showed you a while ago, has made this lovely coffee table too! Just like the one I plan to do ( I just have to decide from what material and how). Looks great! You can read more about it here (and as usual use google translate!)

///  Visst kommer ni ihåg Matilda gillar’s kaklade bänk? Nu har hon även snickrat ihop ett soffbord, precis ett sådant som jag också ska göra (men som jag inte ännu bestämt av vad och hur). Fint! Här kan du se hela inlägget.

fo: Matilda gillar