Menu Close

Tag: concrete (page 1 of 8)

DIY – CONCRETE CARD HOLDER

holder

This concrete card holder is easy to make and doesn’t cost that much to make. You need three things: concrete, a large paperclip and a matchstick box, the larger size.

/// Denna korthållare av betong är enkel att göra och kostar inte många kronor. Du behöver tre saker: hobbybetong, ett stort gem och en tennsticksask storlek större. 

holder1 holder2 holder3

Mix the concrete as the instructions says on the package. Remove the middle part of the matchstick  box, the cardboard part (if your box has such a part). Then pour the concrete into the matchstick box. Take the paper clip and break it apart. Widen the ends of the clip so that you get it at an angle. Put the pieces of paper clip in the concrete, a little obliquely, and then wait until the concrete is dry. Done!

/// Blanda betongen som instruktionerna säger på förpackningen. Ta bort mittendelen på tennsticksasken, den i kartong. Häll sedan betongen ner i asken. Ta gemet och bryt isär det. Bryt även ut “benen” på gemet så att du får det i en vinkel. Sätt ner bitarna av gemet i betongen, lite på snedden, och vänta sedan tills betongen torkat. Klart!

holder4

CONCRETE CONE

kon

I made this concrete cone the other day. Turned out even better than I’ve expected! Started with painting the inside of the paper mold with liquid latex (to make it easier to remove later). Then I filled the paper cone with concrete, tapped the cone to remove bubbles and then set it to dry. I waited two days to be sure it was dry, and then I removed the mold. Done!

/// Jag gjorde denna betongkon häromdagen. Blev bättre än väntat faktiskt. Jag började med att måla insidan av pappersstruten med Formgummi ( för att det skulle bli lättare att ta bort formen senare). Sen fyllde jag struten med betong och klappade bort bubblorna. Väntade två dagar för att vara säker på att betongen var torr. Sedan tog jag bort struten. Klart!

kon

(I bought the paper cone here. /// Här hittar du pappersstruten.)

ANOTHER ONE

hem

hem

These pictures aren’t from the same apartment I showed you earlier today, even though it looks pretty similar. But I like some of the things in this one too. Wooden floors and I would have like it even more.. Anyway, hope you have a great weekend!

/// Dom här bilderna är faktiskt inte från samma lägenhet som jag visade tidigare idag, även om dom påminner om varandra. Men jag gillar delar av den här också. Hade det bara varit trägolv hade jag gillat den ännu mer.. Jo, och så ville jag ju önska er en trevlig helg också!

fo: fantastic frank

LINE AND THOMAS

line

line

I’ve showed you pictures from Line’s home before on the blog. In this instagram-love post. And even though I prefer wooden floors over concrete, her home still looks amazing.

/// Jag har visat er bilder från Line’s hem tidigare här på bloggen, i detta instagram-kärlek inlägg. Och fast jag föredrar trägolv över betonggolv så gillar jag fortfarande hennes hem i centrala Köpenhamn.

fo: rum hemma | Peter Kragballe | styling: Camilla Tange Peylecke

FANTASTIC FRIDAY

hem
hem

Wishing you a happy weekend with these pictures from an apartment for sale in Stockholm.

/// Ville bara önska en en trevlig helg med dessa finbilder från en lägenhet till salu i Stockholm.

fo: fantastic frank