Menu Close

FOLD BUTTERFLIES

diy

Time to fold some paper again. This diy show you how to fold butterflies. Butterflies that you can make a garland out of or why not a mobile. 1. You need a square piece of paper. 13×13 cm make a butterfly that is 13cm between the wings. 2. Fold the paper in half.

/// Nu är det dags att vika papper igen. Detta diy visar hur man enkelt gör fjärilar. Fjärilar som man kan göra till en girlang eller varför inte hänga i en mobil. 1. Du behöver en fyrkant av papper. 13x13cm ger en fjäril som är 13cm mellan vingarna. 2. Vik papperet på mitten.

diy

3. Unfold and fold the other way. 4. Then unfold.

/// 3. Vik  upp den och vik åt andra hållet. 4. Vik upp igen.

diy

5. Turn the paper upside down 6. Fold it diagonally.

/// 5. Vänd papperet upp och ner. 6. Vik det diagonalt.

diy

7. Unfold and fold it the other way. 8. Unfold again.

/// 7. Vik upp och vik den åt andra hållet. 8. Vik upp igen.

diy

9-11. Push the sides towards the middle.

/// 9-11. Tryck in sidorna mot mitten.

diy

12. Then fold the sides towards the middle, away from you. 13. Turn the paper upside down and then turn it 180 degrees.

/// 12. Vik in sidorna mot mitten. Bort från dig. 13. Vänd papperet upp och ner och snurra den 180grader.

diy

14-15. Fold the bottom upwards. Fold it so that you can fold the tip over to the other side. But make sure you don’t push the sides down. (Where the squares are).

/// 14-15. Vik den nedersta delen uppåt. Vik den så att du kan vika ner toppen på andra sidan. Men se till att du inte trycker till sidorna. (Där fyrkanterna visar)

diy

16. Fold the butterfly in the middle and you are done!

/// 16. Vik ihop fjärilen på mitten och du är klar!

diy