Menu Close

Month: March 2013 (page 1 of 3)

DIY BRACELET

armbandet

Time to make a braided bracelet. In this tutorial I used one thick thread, because it is easier to show what I am doing that way. But once you have the hang on the technique, you can use three thinner leather threads to get one that looks like the picture above. I used three threads, 2mm thick and about 1.65 m long. But make it a little bit longer just to be on the safe side.

/// Nu ska jag visa er hur man gör ett flätat armband. Jag har här använt ett tjockt snöre, för att det är enklare att visa vad jag gör. Men sen när ni har fått kläm på tekniken så kan ni använda tre stycken tunnare lädersnören. Då kommer armbandet se ut som på bilden ovan. Jag använde tre snören som var 2mm tjocka och ungefär 1.65 m långa. Men gör det lite längre bara för att vara på den säkra sidan.

armband

Start by finding the middle of your thread and  mark it with a piece of tape. Then take the thread to the right and make a bubble under the left thread. Then take the left thread and slide it under and over the bubble. See the pictures. When you´re finished pull the ends. You might have to adjust the thread as you go. This is part one.

/// Börja med att hitta mitten på ditt snöre och tejpa fast den på bordet. Sedan tar du tråden till höger och gör en bubbla under den vänstra tråden. Ta sedan den vänstra änden och trä den under och över bubblan. Se bilderna. När du gjort det klart, så dra i de båda ändarna. Du kommer nog att behöva justera lite eftersom. Detta är del 1.

armbandets

Now it´s time for part two. Make a bubble under the right thread using the left one. Then take the right thread and go under and over the bubble. Once again see pictures. And when you´re done. Pull the ends.

/// Nu är det dags för del 2. Använd den vänstra tråden och gör en ny bubbla under den högra. Ta sedan den högra änden och trä den under och över bubblan. Åter igen se bilderna. Och när du är klar. Dra i ändarna.

armbandets

Then start over with part one again, and then part two. Make six or seven parts, depending on how wide your wrist is, then cut the threads off, and glue them on the lock. And you are done!

/// Och så börjar du om med del 1 igen och sedan del 2. Varva tills du har 6 eller 7 delar beroende på hur bred handled du har. När du har gjort så många du behöver, klipp av ändarna och limma fast dem i låset. Klart!

armband

INTERIOR WEDNESDAY

frank

frank

frank

frank

Nice ones from Fantastic Frank.

/// Finheter från Fantastic Frank.

TODAY I LIKE

like

Today I like: 1. Bed side table: Componibili 2. Illustrated book: Human Anatomy  3. Ash-white shelf: String  4. Duvet covers with stripes: Basic 5. Mirror: Flip mirror 6. Origami light: Lagerhaus

/// Idag gillar jag: 1. Sängbord: Componibili 2. Illustrerad bok: Human Anatomy 3. Askvit hylla: String 4. Bäddset med ränder: Basic            5. Spegel: Flip mirror 6. Origami lampa: Lagerhaus

NOTE BOOK 2 .0

notebook

notebook

I want to show you an easy way to upgrade your note book. You need a piece of (fake) leather, some glue, a thread ( I used a light brown suede thread) and a pair of scissors. Start with removing the elastic band, if you have one of those on your note book. Don´t forget to remove the small metallic pieces too.

/// Nu tänkte jag visa hur du enkelt uppdaterar en anteckningsbok. Du behöver en bit (fusk) läder, lite lim, en tråd (jag använde en beige mocka tråd) och en sax. Börja med att klippa bort gummibandet, om du har en sån bok. Kom ihåg att ta bort de små metallbitarna också.

notebook

Now you should cut a piece of the leather with these dimensions:  2x the width of your book + 2x the back + three quarters the width. And on the other length as high as your note book is.

/// Nu ska du klippa ut en bit av lädret med dessa mått: 2x bredden på din bok + 2x bredden på bokryggen  + 3/4 av bredden på din bok.

notebook

Put some glue on the front of the book. Make sure you put glue all the way to the corners. And gently put the leather piece on top of the glue and press. When that side has dried, put glue on the other side of the book and fold the piece of leather over that side too. And press. Don´t put any glue on the books spine.

/// Stryk lim på framsidan av din anteckningsbok. Var noga med att få ut limmet ända ut till kanterna. Lägg försiktigt på läderbiten och tryck till. När den sidan har torkat tar du och stryker lim på den andra sidan av boken. Och viker lädret över till den sidan och trycker till. Stryk inget lim på bokryggen.

notebook

When the book has dried you can cut two small holes on the piece that have no glue. Make the holes as wide as the thread you´re using.

/// När limmet har torkat kan du göra två små hål på den biten som inte har något lim. Gör hålen så stora som den tråd du vill använda.

notebook

Slide the thread thru the holes. And glue the end to the leather.

/// Dra sedan tråden genom hålen och limma fast den lilla änden i lädret.

notebook

And you´re done! /// Och nu är du klar!

notebook

MARBLE LIGHT

lampa

I wanted to show you another version of the golden lamp and the tiny white lamp I did a while ago. I found this marble looking contact vinyl over at panduro hobby and did it pretty much the same way as the others.

/// Jag tänkte visa er en annan variant på guldlampan och den lilla vita lampan som jag gjort i tidigare inlägg. Jag hittade en marmorliknande kontaktplast på panduro hobby, och gjorde denna lampa på precis samma sätt som de andra.