Menu Close

Month: April 2013 (page 1 of 4)

HAVE YOU SEEN IT?

quote

You know what, I kind of lost my inspiration. Somewhere between my fourth or fifth diy that didn´t really turn out the way I wanted it to. And I know how it goes. Trying to force it won´t do. So if you wonder where I went, I´m out looking for my inspiration… See you soon!

/// Vet ni vad, jag har tappat min inspiration. Någonstans mellan det fjärde eller femte diy:et som inte blev som jag hade tänkt mig, försvann den. Och jag vet hur det blir. Att försöka tvinga fram det hjälper inte. Så ifall ni undrar vart jag tog vägen, så är jag bara ute och letar inspirationen som försvann. Men vi ses snart igen!

NOTE BOOK XL

book

book

Lets continue on the note book diys. This is more of a note book XL than the ones I showed you before. Once again it´s really easy to do. You need a bunch of papers (30 x 21cm), a hole puncher, two pieces of carton, some thread and a pair of scissors. Start with the hole puncher. Make the holes (on all the papers and the carton),  about 3,5 cm from the edge on both sides.

/// Jag tänkte fortsätta på temat anteckningsblock. Och nu är det dags för version XL. Du behöver: en bunt med vanliga a4 papper, en hålslagare, två bitar kartong, lite snöre och en sax. Börja med att göra hål 3,5 cm från kortsidan på alla papper, även på kartongen.

bok

Slide the thread through the holes, and make a knot. Then gently pull the thread so you get the knot inside the hole. Repeat on the other pair of holes and you are done!

/// Dra snöret igenom hålen, och gör en knut. Sedan drar du försiktigt i snöret så att knuten göms inne i hålet. Gör sedan likadant på de andra två hålen och du är klar!

bok

book

PATTERNED ENVELOPES

diy

diy

Todays diy shows a really easy way to update your envelopes. To make them more personal. First you take an envelope you already have at home, and use that as a template. Cut it out and fold.

/// Dagens diy är superenkelt. Och visar hur du snabbt uppdaterar dina kuvert, och gör dem mer personliga. Börja med att leta åt ett kuvert som du redan har hemma och använd det som mall. Rita av, klipp ut och vik.

diy

Then you take a paper with a pattern you like and cut it into this shape. As big as the front of the envelope, but with an extra triangle on top. 1cm smaller than the envelope, on two of the sides.

/// Sedan tar du ett papper med ett mönster du gillar, och klipper det i denna form. Lika stor som framsidan på kuvertet, men med en extra triangel uppe på. Två av sidorna ska vara 1cm innanför kanten.

diy

Glue the patterned paper on to the envelope, and then glue the two sides together.

/// Limma fast det mönstrade papperet, och limma sedan ihop de två sidorna.

diy

Glue the bottom piece to the sides and you are done! Easy, wasn´t it?

/// Avsluta med att limma fast botten med sidorna och du är klar! Enkelt va?

diy

C.S.A + H&M

pillowcase

Todays craving is this pillow case designed by Carina Seth Andersson for H&M Home.

/// Dagens vill ha är detta finfina kuddfodral designat av Carina Seth Andersson för H&M Home, till förmån för UNICEF. Den kommer att finnas på H&M´s hemsida från och med torsdag!

THREE STRAND BRAID

bracelet

Here´s another braid tutorial. I made a necklace and a bracelet from this diy, but you can pretty much do whatever you like. First take an old top in a stretchy material ( you don´t want the sides to start threading). Cut off the bottom seam.

/// Idag tänkte jag visa er ett väldigt enkelt sätt att göra flätor på. Jag gjorde ett halsband och ett armband. Börja med att leta åt ett gammalt linne eller en topp. Så länge det är i ett stetchigt material. ( Annars kan tyget börja tråda). Klipp bort den nedersta sömmen på linnet.

bracelet

Then cut three strands of fabric. I made mine about 1.5cm on the white one, and about 3cm on the black one. Take three pieces of tape and attach the strands to a flat surface.

/// Klipp sedan tre avlånga bitar av tyget. På den vita gjorde jag bitarna 1.5 cm breda och på den svarta var de 3cm. Ta sedan tre bitar tejp och fäst tygbitarna på en plan yta.

bracelet

Take the strand on the right and turn it a few times. You want to turn if clockwise

/// Ta biten längst till höger och vrid den ett par varv. Du ska vrida den medurs.

bracelet

When you have turned it a couple of times, move it over the other two strands and place it on the left side. Take something heavy, and put it on top of the strand so it will stay in place, and still be turned. Now take the strand to the right and turn that one too. Turn it a couple of times.

/// När du har vridigt den ett par varv, flytta den över de andra två bitarna och lägg den längst till vänster. Ta något tungt och ställ på den snurrade tygbiten. Både för att hålla den på plats, men också så att den inte rullar upp sig. Ta sedan den biten som är längst till höger och vrid den också ett par gånger.

bracelet

Then move that one too, over the other strands and to the left side. And place something heavy on that one too. Then it´s time for the third strand. Turn it a couple of times and..

/// Flytta sedan den också längst till vänster, och ställ något tungt på den med. Nu är det dags för den tredje biten. Vrid den ett par gånger…

bracelet

… move it over the other two strands. And you remember the heavy thing, right? Now just repeat these steps until you have it as long as you want it to be. When you are finished, it´s important that you dont let go of the braid. Hold the strands together and put a tiny dot of glue in the middle and wait for it to dry. Then you take two end pieces and glue them on the ends.

/// … och flytta sedan över den till vänstra sidan. Och du kommer väl ihåg den tunga saken va? Nu är det bara att repetera stegen till du har en så lång fläta som du behöver. När du är klar är det viktigt att du håller ihop de tre bitarna. Sätt en klick lim i mitten och håll ihop dem, tills de har torkat. Sedan limmar du bara på ändknopparna.

bracelet

If you want to make a necklace, like the one I did, you just attach a long chain to the end pieces, and if you´re doing a bracelet, you attach a lock and you are done!

/// Om du vill göra ett halsband som jag gjort, så sätter du bara fast en lång kedja i ändknopparna. Ska du istället göra ett armband så sätter du fast ett lås istället. Och du är klar!

bracelet