Menu Close

Month: January 2013 (page 1 of 3)

MILK JUGS

milkjugs

Todays craving: Uh la la ceramics milk jugs.

/// Dagens vill ha: Uh la la Ceramics milk jugs.

MINI PLASTIC BAGS

bag

 You need: a bit of thin plastic, a sewing machine and a pair of scissors.

/// Du behöver: en bit tunn plast (jag har använt en sådan plast som man slår in böcker med), en symaskin och en sax.

bag1

Fold the piece of plastic in half. And then start sewing. I used a white thread, because I didn´t want the seam to show as much, but If you want you can use a different color to make it a accent detail. I sew first and cut later, just because I found it easier to do it that way.

/// Vik plasten på mitten och sedan kan du börja sy. Jag använde en vit tråd för att jag inte vill att sömmen ska synas, men om man vill kan man använda en tråd med tex neonfärg för att få en extra detalj. Jag syr först och klipper sedan, bara för att jag tycker det blir enklare, då plasten gärna vill glida iväg lite.

bag

How wide you want to make the bags, depend on what you want to store in them. I did mine about 7 and 11cm.

/// Hur breda du vill göra dina påsar beror på vad du vill ha i dem. Mina blev ca 7 och 11cm.

bag

Then cut the excess plastic off, and the thread sticking out. And you´re done!

/// Klipp sedan bort den överflödiga plasten. Och de små trådbitarna som sticker ut. Och du är klar!

bag

bag

SNEAK PEEK

bag

A little sneak peek of a diy that is coming up later today.

/// En liten tjuvtitt på ett diy som kommer upp senare under dagen.

A COLLECTION

todays

Just a collection of lovely little things.

/// En liten samling finsaker.

DIY PAPER HOUSES

house

house

Suddenly I got a couple of e-mails wanting me to show a tutorial on the paper houses I did in this post. I wonder if it has something to do with this? Thank you Frida! So here we go. In the bottom of the post you have a drawing on the measuremets I used for my houses. I didn´t write any  for the roof part, because I have noticed that you can´t use the same measurements every time (it depends on which kind of paper you´re using). Therefor I use to make the roof part pretty long, and then I cut a part of it off instead. When you´re finished drawing your house, cut it out and fold at all lines.

/// Plötsligt har jag fått några e-mail av  läsare som vill att jag ska göra en tutorial på de små papppershusen som jag gjorde för väldigt länge sedan. Undrar om det har något med detta inlägg att göra? Tack Frida! Så här kommer den. Längst ner i inlägget finns en liten teckning på måtten jag använde för mina hus. Jag har inte skrivit ut några på takdelen, för jag har upptäckt att man kan inte använda samma mått där hela tiden (det beror på vilket papper man använder). Så jag brukar göra den lite för lång och så klipper jag av den istället. När du har ritat ditt hus, klipp ut det och vik vid linjerna.

house

And when it comes to the roof part. I do as the picture shows. Fold it and draw a line where the top part of the house ridge is and then fold it there. This way it´s exactly where I want it. Then you glue it together, cut the leftover roof off and your done!

/// Och så till takdelen. Jag gör som bilden visar. Viker ner ena sidan och kollar var nocken hamnar. Där drar jag ett litet streck och sedan viker jag den där. På så sätt får jag vikningen precis där jag vill. Sedan är det bara att limma ihop det lilla huset, klippa bort den överblivna delen på taket och du är klar!

house

husen