Menu Close

Category: DIY – JEWELRY (page 1 of 4)

DIY BLOG CHALLENGE 2017 – WOOD

Time for the blog challenge second DIY, and today the theme is wood. I used plant sticks, but you can use old icecream sticks too to make the bracelet. This DIY is easy too, and don’t require a lot of “tools” which I like!

/// Så var det då dags för bloggutmaningens andra DIY, och idag är temat trä. Jag använde alltså odlingspinnar, men man kan även använda gamla glasspinnar för att göra detta armband. Denna utmaning är lätt att göra och det behövs inte så mycket “verktyg” heller, sånt gillar vi!

diy wood

Start by placing the sticks in a bowl with water. I let my stick soak during the night, to be sure it was as bendable as possible.

/// Börja med att blötlägga pinnarna i en skål med vatten. Jag lät mina ligga i vatten över natten, för att vara säker på att de skulle dra åt sig så mycket vatten som möjligt.

diy wood

Then you bend the stick (carefully!) and place it on the bottom of a glass or a round bowl. And fill it with water. (I didn’t get a photo off this part because I have pretty thin wrist and the smallest glass I had was my black toothbrush mug and it was impossible to get a photo were you could actually see the stick). Let the stick soak for another night then remove the water, but leave the stick. When the stick is dry you remove it and you are done!

/// Sedan böjer du pinnen (försiktigt!) och lägger den i botten på ett glas eller en rund skål. Och fyll på med lite vatten. Här blev det ingen bild för mig, då jag har ganska smala handleder och det enda glas jag hade som var storlek mindre var min svarta tandborstmugg och det var stört omöjligt att få till en bra bild, men jag hoppas ni förstår ändå. Låt pinnen ligga i vatten i glaset en natt till sedan häller du bort vattnet, men låt pinnen vara kvar i glaset tills den torkat. Sedan pillar du ut den och du är klar!

diy wood

THROWBACK

torsdag

torsdag

torsdag

torsdag

torsdag

Do you remember me posting these pictures in sep-nov 2012?

/// Kommer ni ihåg de här bilderna som jag visade i sep-nov 2012?

fo: from my archive

DIY – EAR CUFF

honestlywtf

Just love this diy ear cuff by Honestly WTF! Click the link for instructions.

/// Älskar detta diy från Honestly WTF! Klicka på länken för att få veta hur du också gör ett.

fo: Honestly WTF

A BIT OF LEATHER

bracelet

Todays diy is once again a bracelet. This time I made one in thick leather. 1. Start by cutting a piece of leather that is a bit longer that the perimeter of your wrist. 2. Here you can see how much longer I made mine. And my bracelet is pretty tight. But if you want it to “hang” more just use more leather.

/// Dagens diy är återigen ett armband. Denna gång i tjockt läder. 1. Börja med att skära ut ett band som är lite längre än omkretsen på din handled. 2. På bilden ser ni ungefär hur mycket längre jag gjorde min. Och då sitter armbandet ganska tight. Vill du ha ett lösare armband så tar du såklart mera läder.

bracelet

3. Cut two cuts along the bracelet. ( But be careful! It’ s easy to slip.) Leave 2cm on the top of the bracelet and about 1.5cm at the bottom. 4. Divide the threads so that you have two on the left side and one on the right.

/// 3. Skär två skåror längst med bandet. ( Men var försiktig när du skär. Det är lätt hänt att man slinter med kniven.) Lämna 2cm uppe på och ung 1.5cm nere. 4. Dela upp remmarna så att du har två på vänster sida och en på höger.

bracelet

5. Then slide the bottom part of the bracelet through the hole. 6. So that it look like this.

/// 5. Trä så den nedre delen av armbandet genom öglan. 6. Så att det ser ut såhär.

bracelet

7. Adjust the upper part of the bracelet so you have the beginning of a braid. Now you have two threads on the right side and one on the left. 8. Slide once again the bottom of the bracelet through the hole.

/// 7. Fixa till den övre delen av ambandet så att du får början till en fläta. Nu har du två små remmar på höger sida och en på vänster. 8. Trä återigen nedre delen av ambandet igenom öglan.

bracelet

9. Like this. 10. Now we’re just going to repeat the before steps. Like in step 4 we now have two threads on the left side and one on the right.

/// 9. Så att det ser ut så här. 10. Dags att upprepa igen, precis som i steg 4 så har vi två små remmar på vänster sida och en på höger.

bracelet

11. Slide the bottom part through the hole. 12. Now you have two threads on the right side.

/// 11. Trä nedre delen av armbandet igenom öglan. 12. Nu har du två remmar på höger sida.

bracelet

13. Slide the bottom through. 14. And you’re finished with the braid. ( If you have a longer bracelet, you might have to do another round. )

/// 13. Trä igenom den lilla slutbiten igenom öglan. 14. Och du har nu flätat klart. ( Har du ett långt armband kan du få göra en omgång till. )

bracelet

15. As a lock I used screw back button studs. 16. Make a hole as big as the screw “part” is, on the side that is 1.5cm.

/// 15. Till lås använde jag sådana här låsknoppar. 16. Gör ett hål lika stort som skruvdelen, på den sida som är 1.5cm.

bracelet

17. And attach the studs. 18. Now you want to make a hole on the other side of the bracelet. But make it a bit smaller than the head on the stud.

/// 17. Och skruva fast låsknoppen. 18. Nu ska du göra ett hål på den andra sidan armbandet. Gör hålet en liten bit mindre än låsknoppens huvud.

bracelet

19. Cut two small cuts on both sides of the hole. Just so you can get the head through. 20. And you are done!

/// 19. Avsluta med att skära två små snitt på varsin sida av hålet. Gör de inte längre än att du kan trä över hålet över knoppen, med lite motstånd. 20. Och du är klar!

bracelet

NECKLACES

halsbanden

Here you have the necklaces I made. And some of the combinations. I think my favorite is the first one. A small tag (12mm) and a cross.

/// Här är så halsbanden jag gjort. Och några av kombinationerna man kan göra. Jag tror jag gillar den första bäst. Den med (12mm) runt hänge och kors.

halsbanden

And these are some of the parts I used. The cross, the ring and two of the round tags (the bigger ones) I ordered from here. The other parts, I had since before.

/// Och dessa är några av delarna jag använde. Korset, ringen och de två större runda hängena kommer härifrån. De andra delarna hade jag sen förut.