Menu Close

Category: DIY – JEWELRY (page 1 of 4)

THROWBACK

torsdag

torsdag

torsdag

torsdag

torsdag

Do you remember me posting these pictures in sep-nov 2012?

/// Kommer ni ihåg de här bilderna som jag visade i sep-nov 2012?

fo: from my archive

DIY – EAR CUFF

honestlywtf

Just love this diy ear cuff by Honestly WTF! Click the link for instructions.

/// Älskar detta diy från Honestly WTF! Klicka på länken för att få veta hur du också gör ett.

fo: Honestly WTF

A BIT OF LEATHER

bracelet

Todays diy is once again a bracelet. This time I made one in thick leather. 1. Start by cutting a piece of leather that is a bit longer that the perimeter of your wrist. 2. Here you can see how much longer I made mine. And my bracelet is pretty tight. But if you want it to “hang” more just use more leather.

/// Dagens diy är återigen ett armband. Denna gång i tjockt läder. 1. Börja med att skära ut ett band som är lite längre än omkretsen på din handled. 2. På bilden ser ni ungefär hur mycket längre jag gjorde min. Och då sitter armbandet ganska tight. Vill du ha ett lösare armband så tar du såklart mera läder.

bracelet

3. Cut two cuts along the bracelet. ( But be careful! It’ s easy to slip.) Leave 2cm on the top of the bracelet and about 1.5cm at the bottom. 4. Divide the threads so that you have two on the left side and one on the right.

/// 3. Skär två skåror längst med bandet. ( Men var försiktig när du skär. Det är lätt hänt att man slinter med kniven.) Lämna 2cm uppe på och ung 1.5cm nere. 4. Dela upp remmarna så att du har två på vänster sida och en på höger.

bracelet

5. Then slide the bottom part of the bracelet through the hole. 6. So that it look like this.

/// 5. Trä så den nedre delen av armbandet genom öglan. 6. Så att det ser ut såhär.

bracelet

7. Adjust the upper part of the bracelet so you have the beginning of a braid. Now you have two threads on the right side and one on the left. 8. Slide once again the bottom of the bracelet through the hole.

/// 7. Fixa till den övre delen av ambandet så att du får början till en fläta. Nu har du två små remmar på höger sida och en på vänster. 8. Trä återigen nedre delen av ambandet igenom öglan.

bracelet

9. Like this. 10. Now we’re just going to repeat the before steps. Like in step 4 we now have two threads on the left side and one on the right.

/// 9. Så att det ser ut så här. 10. Dags att upprepa igen, precis som i steg 4 så har vi två små remmar på vänster sida och en på höger.

bracelet

11. Slide the bottom part through the hole. 12. Now you have two threads on the right side.

/// 11. Trä nedre delen av armbandet igenom öglan. 12. Nu har du två remmar på höger sida.

bracelet

13. Slide the bottom through. 14. And you’re finished with the braid. ( If you have a longer bracelet, you might have to do another round. )

/// 13. Trä igenom den lilla slutbiten igenom öglan. 14. Och du har nu flätat klart. ( Har du ett långt armband kan du få göra en omgång till. )

bracelet

15. As a lock I used screw back button studs. 16. Make a hole as big as the screw “part” is, on the side that is 1.5cm.

/// 15. Till lås använde jag sådana här låsknoppar. 16. Gör ett hål lika stort som skruvdelen, på den sida som är 1.5cm.

bracelet

17. And attach the studs. 18. Now you want to make a hole on the other side of the bracelet. But make it a bit smaller than the head on the stud.

/// 17. Och skruva fast låsknoppen. 18. Nu ska du göra ett hål på den andra sidan armbandet. Gör hålet en liten bit mindre än låsknoppens huvud.

bracelet

19. Cut two small cuts on both sides of the hole. Just so you can get the head through. 20. And you are done!

/// 19. Avsluta med att skära två små snitt på varsin sida av hålet. Gör de inte längre än att du kan trä över hålet över knoppen, med lite motstånd. 20. Och du är klar!

bracelet

NECKLACES

halsbanden

Here you have the necklaces I made. And some of the combinations. I think my favorite is the first one. A small tag (12mm) and a cross.

/// Här är så halsbanden jag gjort. Och några av kombinationerna man kan göra. Jag tror jag gillar den första bäst. Den med (12mm) runt hänge och kors.

halsbanden

And these are some of the parts I used. The cross, the ring and two of the round tags (the bigger ones) I ordered from here. The other parts, I had since before.

/// Och dessa är några av delarna jag använde. Korset, ringen och de två större runda hängena kommer härifrån. De andra delarna hade jag sen förut.

THREE STRAND BRAID

bracelet

Here´s another braid tutorial. I made a necklace and a bracelet from this diy, but you can pretty much do whatever you like. First take an old top in a stretchy material ( you don´t want the sides to start threading). Cut off the bottom seam.

/// Idag tänkte jag visa er ett väldigt enkelt sätt att göra flätor på. Jag gjorde ett halsband och ett armband. Börja med att leta åt ett gammalt linne eller en topp. Så länge det är i ett stetchigt material. ( Annars kan tyget börja tråda). Klipp bort den nedersta sömmen på linnet.

bracelet

Then cut three strands of fabric. I made mine about 1.5cm on the white one, and about 3cm on the black one. Take three pieces of tape and attach the strands to a flat surface.

/// Klipp sedan tre avlånga bitar av tyget. På den vita gjorde jag bitarna 1.5 cm breda och på den svarta var de 3cm. Ta sedan tre bitar tejp och fäst tygbitarna på en plan yta.

bracelet

Take the strand on the right and turn it a few times. You want to turn if clockwise

/// Ta biten längst till höger och vrid den ett par varv. Du ska vrida den medurs.

bracelet

When you have turned it a couple of times, move it over the other two strands and place it on the left side. Take something heavy, and put it on top of the strand so it will stay in place, and still be turned. Now take the strand to the right and turn that one too. Turn it a couple of times.

/// När du har vridigt den ett par varv, flytta den över de andra två bitarna och lägg den längst till vänster. Ta något tungt och ställ på den snurrade tygbiten. Både för att hålla den på plats, men också så att den inte rullar upp sig. Ta sedan den biten som är längst till höger och vrid den också ett par gånger.

bracelet

Then move that one too, over the other strands and to the left side. And place something heavy on that one too. Then it´s time for the third strand. Turn it a couple of times and..

/// Flytta sedan den också längst till vänster, och ställ något tungt på den med. Nu är det dags för den tredje biten. Vrid den ett par gånger…

bracelet

… move it over the other two strands. And you remember the heavy thing, right? Now just repeat these steps until you have it as long as you want it to be. When you are finished, it´s important that you dont let go of the braid. Hold the strands together and put a tiny dot of glue in the middle and wait for it to dry. Then you take two end pieces and glue them on the ends.

/// … och flytta sedan över den till vänstra sidan. Och du kommer väl ihåg den tunga saken va? Nu är det bara att repetera stegen till du har en så lång fläta som du behöver. När du är klar är det viktigt att du håller ihop de tre bitarna. Sätt en klick lim i mitten och håll ihop dem, tills de har torkat. Sedan limmar du bara på ändknopparna.

bracelet

If you want to make a necklace, like the one I did, you just attach a long chain to the end pieces, and if you´re doing a bracelet, you attach a lock and you are done!

/// Om du vill göra ett halsband som jag gjort, så sätter du bara fast en lång kedja i ändknopparna. Ska du istället göra ett armband så sätter du fast ett lås istället. Och du är klar!

bracelet