hand

We´ve seen alot of these porcelain hands in various pictures lately and if you want one too, Artilleriet just got them. And they ship outside Sweden too. Todays tip!

/// Vi har sett dessa porslinshänder på en del inredningsbilder på sistone, och om du vill ha en du också, så såg jag att Artilleriet just fått in dem. Dagens tips!