via paperiaarre

Even though I’m not writing as many letters as I used to (when I was a kid and had pen pals), the next time I’m sending a letter I’m sending it in one of these envelopes. I think they are just beautiful. A tutorial on how to fold them you can find at Paperiaarre.

/// Även om mitt brevskrivande är ganska begränsat nuförtiden, så ska jag nästa gång jag skickar ett brev testa att vika de här fina kuverten. De finaste på länge. Instruktion till hur du viker dem hittar du hos Paperiaarre.

fo: Paperiaarre | Kaija

Spara