Menu Close

NOTE BOOK 2 .0

notebook

notebook

I want to show you an easy way to upgrade your note book. You need a piece of (fake) leather, some glue, a thread ( I used a light brown suede thread) and a pair of scissors. Start with removing the elastic band, if you have one of those on your note book. Don´t forget to remove the small metallic pieces too.

/// Nu tänkte jag visa hur du enkelt uppdaterar en anteckningsbok. Du behöver en bit (fusk) läder, lite lim, en tråd (jag använde en beige mocka tråd) och en sax. Börja med att klippa bort gummibandet, om du har en sån bok. Kom ihåg att ta bort de små metallbitarna också.

notebook

Now you should cut a piece of the leather with these dimensions:  2x the width of your book + 2x the back + three quarters the width. And on the other length as high as your note book is.

/// Nu ska du klippa ut en bit av lädret med dessa mått: 2x bredden på din bok + 2x bredden på bokryggen  + 3/4 av bredden på din bok.

notebook

Put some glue on the front of the book. Make sure you put glue all the way to the corners. And gently put the leather piece on top of the glue and press. When that side has dried, put glue on the other side of the book and fold the piece of leather over that side too. And press. Don´t put any glue on the books spine.

/// Stryk lim på framsidan av din anteckningsbok. Var noga med att få ut limmet ända ut till kanterna. Lägg försiktigt på läderbiten och tryck till. När den sidan har torkat tar du och stryker lim på den andra sidan av boken. Och viker lädret över till den sidan och trycker till. Stryk inget lim på bokryggen.

notebook

When the book has dried you can cut two small holes on the piece that have no glue. Make the holes as wide as the thread you´re using.

/// När limmet har torkat kan du göra två små hål på den biten som inte har något lim. Gör hålen så stora som den tråd du vill använda.

notebook

Slide the thread thru the holes. And glue the end to the leather.

/// Dra sedan tråden genom hålen och limma fast den lilla änden i lädret.

notebook

And you´re done! /// Och nu är du klar!

notebook