Menu Close

DIY – SEWN NOTEBOOK

notebook
notebook

I guess it’s no surprise to you that I like note books. I’ve done one in marble, leather, a braided one and one with thread (and a couple more). Todays diy is one with a sewn back.

For this you need:

→ 15 A4 copying papers
→ Thread. You can choose to use a matching thread or a contrast color
→ A sewing machine
→ One paper 30 x 30cm to use as a cover. I used a scrapbook paper
→ Paper knife

/// Jag antar att det inte kommer som någon överraskning för er att jag gillar anteckningsböcker. Jag har gjort en i marmor, en i läder, en flätad och en med tråd (plus några fler varianter). Dagens anteckningsbok är en med sydd rygg.

Till detta behöver du:

→ 15 st kopieringspapper, A4
→ Sytråd. Du kan välja om du vill ha en som är samma färg som omslaget eller ett i annan färg som en kontrast.
→ Symaskin
→ Ett papper som är 30×30 som ska fungera som omslag. Jag använde ett för scrapbooking.
→ Papperskniv

Start by folding all the papers in half including the cover paper. When that is done place all the papers on top of the cover paper and sew a seam along the folded line. Make sure you have long pieces of the thread sticking out on both ends of the note book. This makes it easier to tie them together. I choose to tie them on the inside of the note book, as close to the hole as I could.

/// Börja med att vika alla papper på mitten, inklusive omslagspapperet. När det är klart så lägger du alla papper uppe på omslagspapperet och syr en sömn längst efter den vikta linjen. Tänk på att ha en ganska lång bit tråd kvar på båda sidorna av anteckningsboken, då det blir lättare att knyta ihop dem sedan. Jag valde att knyta på insidan av anteckningsboken så nära hålet jag kunde.

notebook

notebook

After that, you fold the note book and carefully cut the excess paper off (when you place the papers on top of each other and then fold the note book, a bit of shifting occurs.)

And then you are done!

/// Vik sedan anteckningsboken och skär försiktigt bort det överflödiga papperet som sticker ut. (När man lägger alla papper i varandra och sedan viker boken så förskjuts bladen lite).

Och så var det klart!

notebook