Menu Close

Month: July 2016 (page 1 of 4)

INSTAGRAM FAVORITE #18

fanny hååg instagram

fannyhaag. A lovley mix of interior, food and everyday life.  Apparently the talent for beautiful styling runs in the family.

/// fannyhaag. En härlig mix av inredning, mat och vardagsbilder. Förmågan till fina bilder och styling verkar vara något av ett släktdrag.

RANDI VESTERBÆK BRO POSTERS

Oh, how I like these posters in limited edition by Randi Vesterbæk Bro for Selected By Walnutstreet. (even though I think the bottom poster Together poster is a tiny bit scary too, it somehow reminds me of clowns). The images reflects the study of thoughtful moment, and are called Into The Future poster, By Yourself poster and Together poster

/// Åh vad jag gillar de här tavlorna av Randi Vesterbæk Bro för Selected By Walnutstreet (även om jag samtidigt tycker att den bilden längst ner Together poster, också är lite, lite obehaglig. Jag tror det är för att de påminner mig om clowner). Bilderna är tänkta att reflektera studier av eftertänksamma ögonblick, och heter Into The Future poster, By Yourself poster och Together poster.

Selected by Walnutstreet poster

TIN CAN MAKEOVER

tin can makeover | designoform.com

If you’ve been following the blog for a while you might recognise this DIY. Or at least the felt and leather part. I did a no sewing storage box using the same tecnique  a couple of years ago.

// Om du har följt bloggen ett tag så kanske du känner igen det här DIY:et. Eller i allafall filten och lädret. Jag gjorde nämligen denna förvaringslåda på exakt samma sätt.

For this you’ll need:

→ Felt
→ Tin can
→ Leather thread
→ Paper knife
→ A pair of scissors
→ Paper
→ Pen
→ Measuring tape

/// Till detta behöver du:

→ Filt
→ Konservburk
→ Lädersnöre
→ Papperskniv
→ Sax
→ Papper
→ Penna
→ Måttband

tin can makeover | designoform.com

And this is how  you do it:

Start by measuring your tin can. Add 2cm on the circumference and then cut a piece of felt using thouse measurements (My tin can measured 10.5cm x 24cm. So I cut the felt 10.5cm x 26cm).

/// Börja med att mäta din konservburk. Addera sedan 2cm till omkretsen på burken och klipp ut en bit filt med de måtten. ( Min konservburk hade måtten 10.5cm x 24cm, Så jag klippte ut en bit som var 10.5cm x 26cm).

tin can makeover | designoform.com

Now you are going to make small cuts on both ends of the felt. How far apart you decide. I wanted the ends of my leather thread to be on the inside (between the tin can and the felt), and I wanted the same amount of felt on both sides of  the first and last cut. That made the first cut 1cm from the edge, the next 12mm, the third 12mm and so on. When that is done you cut the leather thread a couple of millimeters longer than the hight of the tin can.

/// Sedan ska du skära små snitt i filten. Hur långt avstånd mellan snitten väljer du själv. Jag ville att mina ändar på lädersnöret skulle vara på insidan filten (mellan filten och konservburken), och så ville jag ha lika mycket filt på båda sidor av första och sista snittet. Vilket gjorde att första snittet blev ca 1 cm in, sedan nästa ca 12mm från det första, den tredje 12mm ifrån den och så fortsatte jag så hela vägen. Huvudsaken är att du gör snitten på samma plats på båda ändarna av filttyget.  När det är klart klipper du en bit av lädersnöret som är några mm längre än höjden på konservburken. (I mitt fall några millimeter mer än 10.5cm)

tin can makeover | designoform.com

Now it’s time to attach the ends of the felt using the leather thread. Do this without the tin can inside.

/// Sedan är det dags att trä ihop filten. Gör detta utan att ha konservburken inuti.

tin can makeover | designoform.com

When that is done you pull the felt over the tin can. This can be a bit tricky but you can do it! Here you can see that the ends of the leather threads are on the inside. And you are done!

/// När det är klart så trär du filten över konservburken. Det kan vara lite pilligt men det går! Här ser du också att ändarna på lädersnöret är på insidan. Och du är klar!

tin can makeover | designoform.com

 

like

These felt flippers
This braided key holder
This combined card and key holder

DIY – GROW YOUR OWN MINI OAKS

We still have the crazy hot wether here in Sweden but faster than we know it the autumn is going to be here, and today I have a great autumn-DIY for you. Over at Gustav’s blog I found this nice tutorial on how to grow your own mini oaks. (It’s in Swedish but use google translate).

/// Värmen vill inte riktigt släppa taget om oss än, men fortare än vad vi vill så är hösten här. Och idag har jag ett perfekt höst-DIY till er. Hos Gustav hittade jag denna fina beskrivning på hur man odlar sina egna miniekar.

How to grow mini oaks

This is how the plant looks after one year.

/// Så här ser plantan ut efter ett år.

How to grow mini oaks

And the one year old root system.

/// Och det ettåriga rotsystemet.

How to grow mini oaks

fo: Gustav Broström

DESIGN AND FORM ON PINTEREST

Design and form on pinterest

A lot of years behind everybody else on this but… I decided to try Pinterest. But I still feel a little lost there, so be patience with me. If you want to follow me you have two ways of doing that. One you can go to the “menu” and “follow” and “via pinterest“. Or you can just click the little pinterest symbol on the top right corner of the blog. Hope to see you there! Do you have any favorite pinners? Any tips for me?

/// En väldans massa år senare så har jag nu bestämt mig för att prova på Pinterest. Men jag känner mig inte helt hemma där än så ni får ha lite överseende med det. Vill ni följa mig även där så finns det två sätt att göra det på. Det första är att klicka på “menu” och sedan “follow” och därefter “via pinterest“. Eller så kan ni bara klicka på den lilla pinterest symbolen längst upp i högra hörnet. Hoppas vi ses där! Vilka är era favoriter? Har ni några tips?