Menu Close

Month: July 2016 (page 2 of 4)

WEEKLY WONDERS

What a week we’ve had here in Umeå (my hometown!). Or actually it’s been two weeks of crazy hot weather. I don’t function that well in this kind of heat, but I think it’s so fun to see everybody else so happy. It’s kind of  vacation time too which can be a contributing factor. For you who are tired of the sun or if you have rain today I have another Weekly Wonders for you. Hope you like it! Emma hos posted this tiny workspace on her website today from an apartment she styled for Bjurfors and I think it looks just perfect.

/// Vilken vecka vi har haft här i Umeå (min hemstad!). Eller egentligen är det ju två veckor nu av galet fint väder. Jag fungerar inte sådär jättebra i den här värmen men det är så roligt att se alla andra så glada. Att det är semestertider hjälper ju förstås också till. Om det är någon av er som precis som jag håller till i skuggan eller kanske till och med har regn så  kommer här veckans lista. Emma hos la ut den här bilden på sin hemsida från en lägenhet som hon stylat för Bjurfors och jag tycker den är helt perfekt.

emmahos

Emma hos / Alen Cordic

You know one of my favorite artists is Cj Hendry (I made a post about her here). The series she is currently working on is called The trophyroom and every drawing has its own continuous line “pre-drawing”. (It means that every drawing is made with one line and you are not allowed to lift the pen). These pre-drawings are designed by the creative studio Differantly based in Berlin and Paris. And I love, love these drawings! Absolutely amazing and I cant wrap my mind around how Emma and Stephane comes up with the designs. ( I’ve tried to make my own and I just cant get that “flow” that they have.)  Just look at this.

/// Ni vet ju vid det här laget att Cj Hendry är en av mina absoluta favoriter (jag har gjort ett inlägg om henne här). Serien som hon arbetar med just nu heter The trophyroom och varje teckning har en egen “före-teckning” som görs med en enda linje och där man inte får lyfta pennan förän man är klar. (Jag vet faktiskt inte vad dessa typer av teckningar heter på svenska. På engelska kallas de continuous line drawings.) Dessa “före-teckningar” är designade av den kreativa duon Emma och Stephane från Differantly. Och jag älskar dessa teckningar! Helt underbara och jag kan verkligen inte förstå hur de kan komma på dessa idéer, för jag har själv försökt och det är inte helt lätt att få till det där “flytet” i teckningen. Jag vill gärna stanna upp och fundera på vägen. Kolla bara på denna.

differantly
differantly

Differantly (website) / Differantly (instagram)

This DIY by Passionshake also caught my eye this week. Dyed textiles using the flowers as an inspiration for what color she wanted on the fabric. I think they turned out great!

/// Det här DIY:et från Passionshake har bokmärkts denna veckan. Färgade textilier där hon hämtat inspiration från blommorna på bilden. Himla fint tycker jag!

passionshake

Passionshake / Agata Dimmich

And I’m ending this list with a book. Have you read Lucy Dillon’s “One hundred pieces of me”? I’ve just read it and now I’m getting rid of stuff like some kind of crazy lady. Everything has to go. Is it the same for you? Should I start to get worried?

Hope you have a great weekend!

/// Och till sist tänkte jag avsluta denna vecka med en bok. Har ni läst Lucy Dillon’s “Hundra omistliga ting”? Jag har just läst den färdigt och nu rensar jag som en galning i alla skrymslen och vrår som jag kommer åt. Allt ska bort! Är det likadant för er? Är detta något att börja oroa sig för?

Hoppas ni iallafall får en trevlig helg!

lucy dillon

ETSY FINDS

It’s time for another Etsy finds-post. Hope you like it! And remember, I haven’t always purchased an actual item from the shops I show you, so I do not know how reliable they are.

/// Det var så länge sedan jag gjorde ett Etsy fynd-inlägg så jag tänkte att det var dags igen. Hoppas ni gillar! Tänk också på att jag har inte alltid handlat något från de shoppar jag visar och därför inte vet hur pålitliga de är.

Cyan By Miri Weiss

etsyfinds

Perlenfischer

etsyfinds

sweet dreams and honey

etsyfinds

Layered And Long

etsyfinds

phocket

etsyfinds

DIY – BOX MADE WITH ONE SHEET OF PAPER

diybox

diybox

This might be the longest tutorial I have ever posted on the blog. It’s not hard  to make, it’s just that I wanted to show you all the steps with pictures. I found another tutorial on how to make this online, but it didn’t have a lot of pictures and I found it pretty confusing. So here you have my tutorial on how to make a box using only one sheet of paper and no glue.

/// Det här kan nog vara den längsta beskrivning jag någonsin gjort på bloggen. Asken är inte svår att göra, men jag vill visa er varje steg med bilder. Jag hittade nämligen en annan beskrivning på nätet, men den hade inte bilder på de olika stegen och jag tyckte det blev en aning krångligt att följa med. Så här har ni min beskrivning på hur du gör en ask med endast ett ark papper och inget lim.  

You’ll need:

→ A paper 30 x 30cm

/// Du behöver:

→ Ett papper 30x 30 cm

And this is how you do it:

First you have to choose which side of the paper (if you use one with patterns) you want the outside of the finished box to have. Place that side facing down. Then fold the paper in half.

/// Börja med att bestämma vilken sida av pappret (om du använder ett med mönster) du vill ha på utsidan asken. Den sida som du väljer lägger du neråt. Vik sedan papperet på hälften.

diybox

Unfold and fold the other way. Unfold again and fold the bottom of the paper towards the middle.

/// Vik upp papperet igen och vik det sedan åt det andra hållet. Efter det viker du nederdelen av papperet mot mitten.

diybox

Fold the top of the paper towards the middle. Then unfold. Do you see that little arrow there?..

/// Vik ovandelen av papperet mot mitten. Vik sedan upp papperet. Ser du den där lilla pilen?..

diybox

.. fold the bottom of the paper towards the folding where the arrow shows. Unfold. Then do the same with the top of the paper (but to the fold at the bottom)

/// …vik nederdelen av papperet mot viklinjen där pilen visar. Vik upp. Sedan gör du likadant med ovandelen av papperet (fast mot viklinjen längst ner)

diybox

Now your paper should look like this. With five folded lines. Fold the corner to the second line from the top.

/// Nu borde ditt papper se ut så här. Med fem viklinjer. Vik in hörnet så att det möter den andra viklinjen uppifrån.

diybox

Repeat on all corners. Then turn your paper upside down.

/// Gör likadant på alla fyra hörnen. Sedan vänder du papperet upp och ner.

diybox

Rotate the paper 90° and fold the bottom of the paper toward the middle.

/// Vänd papperet 90° och vik upp botten mot mitten.

diybox

Fold the top to the middle too. Then you fold the bottom piece of paper in half.

/// Vik också ovandelen av papperet mot mitten. Vik sedan bottendelen på mitten.

diybox

Do the same to the top. Then unfold the bottom.

/// Vik även ovandelen på mitten, och vik efter det upp bottenvikningen igen.

diybox

Use your finger to fold the flap to the side ..

/// Använd fingret för att vika ut fliken mot sidan..

diybox

..like this.

/// ..såhär.

diybox

Repeat on all four flaps. Then unfold the bottom and the top like the picture shows.

/// Gör likadant på alla flikar. Sedan viker du upp ovandelen och botten som bilden visar.

diybox

Turn the paper upside down and it should look like this. Then fold the top of the paper towards the middle.

/// Vänd på papperet och det borde se ut såhär. Vik därefter ovandelen av papperet mot mitten.

diybox

And then the bottom to the middle too. Unfold. Now it’s time to fold the paper again at the fold you just did (the arrow) but at the same time you fold where the dot is…

/// Vik också botten av papperet mot mitten. Vik sedan upp igen. Nu ska du vika igen där du precis vikt (där pilen är) men samtidigt ska du också vika där pricken är..

diybox

..like this.

/// .. såhär.

diybox

Repeat on the other side too. Then turn the paper 90°.

/// Gör likadant på andra sidan. Vrid sedan papperet 90°.

diybox

Fold along the lines, where the arrows shows. (We folded lines here in an earlier step so it shouldn’t be to hard to fold). Repeat on the other side.

/// Vik längst med de viklinjer där pilarna visar. (Vi har redan vikt här i ett tidigare steg så det borde gå ganska lätt). Gör likadant på andra sidan.

diybox

Now you’re going to gently pull the flap towards the middle.

/// Dra försiktigt papperet mot mitten.

diybox

And on the other sides too.

/// Gör likadant på alla fyra sidor.

diybox

And gently press. And you are done! To close the box you slide the paper (where the arrows are) on one side into the other side.

/// Tryck till lite i vikningarna. Och du är klar! För att stänga asken så skjuter du in ena änden av papperet (där pilarna är) i den andra änden.

diybox

diybox

 

like

This paper diamond
This paper flower
These origami balls

INSTAGRAM FAVORITE #17

emmawallmen instagram

emmawallmen. I like that she’s not afraid to use color, and that that color isn’t gray.

/// emmawallmen. Jag gillar att hon inte är rädd för att använda färg, och speciellt att den färgen inte är grå.

INSPIRATION FOR THE WORKSPACE

livethemmaikeaEmmie Bjernvinge
livethemmaikeaEmmie Bjernvinge

These photos from Emmie Bjernvinge‘s apartment and her workspace are so inspiring. With the mix of soft colors and the top of the workstation made out of old wooden planks.  And not to mention all the lovely nick nacks she has on that desk.

/// De här bilderna från Emmie Bjernvinge‘s lägenhet och arbetshörna tycker jag är så inspirerande. Med mixen av färger och de gamla träplankorna som skiva. Och för att inte tala om alla fina pryttlar.

fo: Livethemma ikea/ Alicia Sjöström