Menu Close

STORAGE BOX

storage

Today I´m going to show you a diy storage box. A diy that requires no sewing or glue. Start with a piece of (“harder”) fabric, that is 48 x 43.5 cm.  Cut the corners off. The pieces you are cutting off, should be 12cm from left to right and 14 cm from the top to the bottom.

/// Idag tänkte jag visa er ett förvaringslåda diy som inte kräver att du ska sy eller limma något. Börja med en bit (lite “styvare”) tyg som är 48 x 43.5cm. Klipp bort hörnen. De bitar som du klipper bort ska vara 12cm från vänster till höger och 14 cm från toppen till botten.

storage

Then cut a 2 cm long cut in all four corners. See the picture where the purple dotted lines shows.

/// Klipp sedan ett 2cm långt jack i de fyra hörnen. Se på bilden var de lila prickade linjerna visar.

storage

Make a template out of paper. 2 cm x 14 cm. This is to help you with the “stiches” that holds the storage box together.  I did my “stiches” 1,5 cm long, and the space between them, the same. ( Here you can decide if you want your “stiches” to be smaller or longer then the ones I did. Just make sure you have enough fabric to finish.)  If you want your box to look like the one I did, make marks at 0.5 cm, 2 cm, 3.5 cm, 5 cm, 6.5 cm, 8 cm, 9.5 cm, 11 cm , 12.5 cm and 13 cm. I wanted the thread to be 0.7 cm wide, so I made a space in the middle of the template 0.7 cm wide.

/// Gör en mall av vanligt papper. 2 cm x 14 cm. Den här mallen ska du sedan använda när du ska göra hål för tråden som håller ihop lådan. Jag ville att mina “stygn” skulle vara 1,5 cm och mellanrummen lika långa. ( Men här kan du själv bestämma hur långa eller korta “stygn” du vill göra. Kolla bara innan du börjar att du har tillräckligt med tyg på slutet). Om du vill att din låda ska se likadan ut som den jag gjorde, så gör du markeringar på 0.5 cm, 2 cm, 3.5 cm, 5 cm, 6.5 cm, 8 cm, 9.5 cm, 11 cm, 12.5 cm och 13 cm. Jag ville att tråden skulle vara 0.7cm så jag gjorde även en markering i mitten av mallen 0.7 cm bred.

storage

Place the template on top of the fabric and start cutting along the shorter lines. You want the cuts to be a tiny bit wider than the thread, otherwise you cant get the thread through.

/// Lägg mallen på tyget och skär längst med de kortare linjerna. Skär dem en liten bit bredare än 0.7 cm så att du får igenom tråden.

storage

Here you can see, that I cut on both sides of the empty space. Now it´s time to make threads out of the fabric. 4 of them and make them about 16 cm long. When you´re done with that, it´s time to put the box together. Start at the bottom and make sure you have the end of the thread on the inside of the box.

/// Här kan du se att jag skurit på båda sidor om kanten. Gör sedan 4 trådar, 0.7 cm breda och ungefär 16cm långa. När det är klart kan du börja trä ihop din låda. Börja i botten och tänk på att ha trådens ände på insidan av lådan.

storage

Gently pull it through the cuts. You can use the tip of a pencil to easier get them through. When you have reached the top of the box, cut the excess part off.

/// Dra så försiktigt trådarna igenom hålen. Jag använde en blyertspenna, utan stift, som hjälp med att få tråden igenom. När du har kommit till toppen på lådan, så klipper du bara av den överblivna delen.

storage

And you are done! As you can see, I had a hard time deciding which thread I like the most. In the first picture I have used two 2mm leather cords and in the tutorial, strips of grey fabric.

/// Och du är klar! Som ni kan se hade jag lite svårt att välja tråd till min låda. Började med tygtråden för att sedan prova med 2 stycken 2mm lädersnören. (första bilden).

storage