I´ve recived some questions about the skulls I used in one of the DIY´s, and I though I make a post about it. They come from my local craft store, but they are retailer for Panduro hobby. And when I poped by their webbshop, I think it might be these.

/// Jag har fått några frågor angående döskallarna jag använde i ett av DIY-inläggen, och de kommer från Konstnärsshoppen i Umeå. De är återförsäljare för Panduro hobby, och om man kikar på deras hemsida så skulle det kunna vara dessa. Hoppas det hjälper!

fo: design & form