Just a picture I like from Cardigans-Nina`s apartment in Malmö, Sweden. I specially like the framed posters leaning against the wall, and the white globe.

/// Jag gillar denna bild från Nina Persson lägenhet i Malmö. Mest för tavlorna som står lutade mot väggen och för den vita jordgloben.

fo: hemnet | mäklarhuset