This kitchen has a lot of nice items. Wooden floors, a big window, fireplace, white cabinets with leather handles, porcelain lamp sockets, the stillife on the table, and far in the background, next to the stove, a lovely ball trivet.

/// Jag gillar detta kök. Trägolv, stort fönster, kakelugn, vita skåp med handtag av läder, lampsocklarna, ihop-plocket på bordet, och långt där bak, vid spisen, det fina kul underlägget.

fo: hemnet | notar