Menu Close

NINE SMALL FIGURES

tavla

I made a framed poster the other day using some of the figures I did in this post. I think it turned out great so I wanted to show you how I did, if you want one too. First you take one black paper and one white paper and fold them in half. Then you take the white paper and draw one of the figures on it.

/// Jag gjorde en tavla häromdagen med hjälp av de små krumelurerna jag gjort i detta diy. Det var väldigt enkelt, så jag tänkte visa er hur jag gjort, ifall ni vill ha en likadan. Jag började med att vika ett svart papper och ett vitt papper på mitten. Sedan ritade jag av en av krumelurerna på det vita papperet.

tavla

Place the white paper figure on top of the black paper and draw it on. And then cut it out.

/// Sedan lade jag den vita figuren uppe på det svarta papperet och ritade av den. Och så klippte jag ut den.

tavla

Make 9 different figures. Move them around until you´re happy with the composition and then glue them on the paper.

/// Jag gjorde 9 olika små figurer, och flyttade runt dem tills jag var nöjd. Sedan var det bara att limma fast dem.

tavla

And then frame it. Done! (If you wonder why I folded the black paper in half, it´s just because I found it easier to cut the holes in the middle of the figure with a small pair of scissors. If you don´t fold it you have to use a paper knife to cut the holes. )

/// För att sedan rama in. Klart! (Om du undrar varför jag vek det svart papperet på mitten så beror det bara på att jag tycker det är enklare att klippa ut håligheterna i mitten på krumelurerna med sax istället för med papperskniv som man måste använda om man inte viker)

tavla