Menu Close

bookmarks

Two new books were purchased yesterday. The sum of that, you wonder? I had to make new bookmarks of course. Just a tiny bit too creative maybe..

/// Två nya böcker blev inhandlade igår. Summan av det? Jag var tvungen att göra nya bokmärken såklart. En aningens för kreativ, kan man nog kalla det..

fo: design & form