via homeyohmy

Today’s DIY inspiration are these marble leather coasters by Homey Oh My. What a great idea! And a proof to never give up.

/// Dagens DIY inspiration är dessa underlägg i marmorerat läder av Homey Oh My. Fint! Och ett bevis på att man ska inte ge upp så lätt.

fo: Homey Oh My

Spara