Menu Close

DIY -LINEN POTHOLDERS

diy potholders9

I really like linen, and the combination brown and beige, so that’s what I used when I made these potholders. But I actually used a fabric that was 50% linen and 50% cotton, just because I really like the structure and feel of it.

If you want to make your own you need: fabric, batting fabric (I used 130g/m2), binding (2 cm wide), a measuring tape, thread, a pair of scissors, a needle and a sewing machine.

/// Jag gillar linne, och jag gillar kombinationen brunt och beige, så det var det jag använde när jag gjorde dessa grytlappar. Om sanningen ska fram så är tyget faktiskt 50% linne och 50% bomull, bara för att jag gillade strukturen och känslan på tyget.

Om du vill göra likadana så behöver du: linnetyg, vadd ( jag använde 130g/m2), 2 cm brett kantband, måttband, tråd, en sax, nål och en symaskin.

diy potholders1

Start by cutting two squares out of the linen fabric, 22x22cm. Then you cut one square from the batting fabric too. Same size.

/// Börja med att klippa ut två fyrkanter av tyget och en fyrkant från vadden. 22x22cm.

diy potholders2

Then you zigzag around the edges of the linen fabric.

/// Sicksacka runt kanterna på de två tygbitarna.

diy potholders3

Then you place the batting fabric on a plain surface, and put the two pieces of fabric on top. Fold down the top fabric and place your piece of binding like the picture shows. I used a binding about 12 cm long. Make sure you have 10 cm on each side of the binding.

/// Lägg vadden på en plan yta, och lägg sedan de två tygbitarna ovanpå. Vik sedan ner en bit av det översta tyget och lägg ditt kantband där, som bilden visar. Mitt kantband var ungefär 12cm långt. Se till att du har 10cm på vardera sida av kantbandet.

diy potholders5

Sew the pieces together using the sewing machine. Put the side with the batting fabric upwards when you sew.  Make sure you leave a small opening at the bottom of the potholder.

/// Sy ihop delarna med hjälp av symaskinen. Ha sidan med vadden uppåt när du syr. Kom också ihåg att lämna en liten öppning längst ner på grytlappen.

diy potholders6

Then you turn the potholder inside out using the opening.

/// Vänd sedan grytlappen ut och med hjälp av hålet.

diy potholders7

Sew together the opening by hand, and then you sew, using the sewing machine of course ;), a border around the potholder.

/// Sy igen hålet för hand med nål och tråd, sedan syr du ett kant runt grytlappen, med symaskinen såklart ;)

diy potholders8

If you want to you can be finish now, or you can sew some pattern on your potholder. I made an X on my. Good luck!

/// Nu kan du vara klar eller så kan du välja att göra ett mönster på din grytlapp. Jag valde att göra ett X. Lycka till!

diy potholders92