Menu Close

Month: June 2016 (page 2 of 4)

WHEN THINGS DON’T GO AS PLANNED

tallrik

The things I like about the blog is that I get an outburst for my need to make things and to maybe be a bit inspirational to you readers. But sometimes that inspiration won’t come to me, and sometimes the things I try to make just turn out really ugly. Like this plate that I really don’t know where it landed. I saw this diy, and wanted to try to make one of  my own, but it turn out to be harder than I thought. First I was so dissapointed and wanted to wash it off, but somehow, the longer I stare at it, I kind of like it. So three days later I haven’t washed it off, and I haven’t harden it in the oven either. What I’m trying to say is that maybe when things don’t go as planned it doesn’t have to be a bad thing, just something different.

/// Vad jag gillar med bloggen är att jag får utlopp för att vara kreativ och att jag förhoppningsvis kan inspirera er läsare. Men ibland tar det stopp i kreativiteten eller så blir sakerna man gör bara helt fel. Som med den här tallriken som jag inte riktigt vet var den landade. Jag såg detta diy, och ville prova att göra en egen, men det var faktiskt svårare än jag trodde. Först blev jag så besviken och ville tvätta av mönstret på en gång, men ju längre jag tittar ju mer tror jag att jag gillar det. Så tre dagar senare så har jag inte tvättat av tallriken och jag har inte härdat den i ugnen heller. Vad jag försöker säga är att kanske ibland när saker inte riktigt blir som det var tänkt så behöver det inte bli något dåligt, bara annorlunda.

FRIDAY AND MY WEEKLY WONDERS

Friday again and another list of my thoughts, news and things I like. First up is Ikea (again) who has released their next collaboration. This time it’s Piet Hein Eek, with items based on traditional Indonesian and Vietnamese crafts. And if you like this collection, he’s also going to provide ideas for products, which will result in a string of collections to be launched over the next couple of years. I’m excited to see what will come.

/// Fredag igen och dags för ännu en lista med tankar, nyheter och saker jag gillar. Först ut är Ikea som återigen har avslöjat ett blivande samarbete. Denna gång är det Piet Hein Eek, med produkter med utgångspunkt från traditionellt indonesisk och vietnamesiskt hantverk. Gillar ni denna kollektion så avslöjas också att  Piet Hein Eek kommer att bidra med nya idéer till produkter, vilket gör att detta inte är hans enda kollektion för företaget, utan det kommer fler de närmaste åren. Spännande!

ikeasamarbete

Dezeen 

I´m also eager to see more from Ikea’s PS collection 2017 and the chair Odger from the collaboration with Form Us With Love. The chairs has a rounded shell moulded from 30 per cent renewable wood and 70 per cent recycled plastic. I think the blue chair seems to have just the perfect shade of blue.

/// Jag tycker också det ska bli spännande med Ikea’s nästa PS kollektion, där stolen Odger formgiven av Form Us With Love kommer att finnas. Stolen är tillverkad av 30% förnybart trä och 70% av återvunnen plast. Av bilderna att döma så ser den blå stolen ut att ha exakt den blå nyansen jag gillar, och också redan har här hemma.

odger

Dezeen

Next up is this painted ceiling. I’m suprising myself with this one, but I actually think it works in this apartment. I usually feel that a darker color make the room feel “heavy” but with the high ceiling in this one, as I said before I think it works.

/// Och så vad det det här blå-gröna taket. Här överraskar jag mig själv lite då jag ofta upplever att mörka tak känns lite “tunga”, men att det faktiskt fungerar i den här lägenheten. Mest troligtvis på grund av den höga takhöjden.

tak

Wrede

I’m ending this fridays list with this stoneware made by Max Lamb with a rough exterior and a glazed interior. My favorite is the black jug.

Now I hope you have a great weekend!

/// Tänkte avsluta denna lista med dessa produkter gjorda av Max Lamb. Jag gillar den ruffa utsidan med den glaserade insidan och tycker de för tankarna till Emelie Thornadtsson’s ljusstakar bland annat (vilket inte är något dåligt). Min favorit är framförallt kannan.

Nu önskar jag er en trevlig helg!

max lamb

1882 Ltd

DIY – PAPER WEIGHT

paperweight

Oh this is such a nice diy! A paper weight made out of resin. Think of all the things you can put inside the paper weight before the resin dries. Like dandelions, leaves, pictures or maybe a movie ticket from your first date. I have to try this!

Here you can find a tutorial. (It’s in Swedish but use google translate.)

/// Men vilket fint diy! En pappersvikt som är gjord av resin. Tänk bara vilka möjligheter med allt som man kan stoppa i resinet innan det har torkat. Som maskrosbollar, blad eller kanske biobiljetten från första dejten. Jag måste verkligen prova detta!

Instruktionen hittar du här.

fo: slöjdetaljer

Spara

DIY- A BRAIDED GIFT BOX

box

So sometimes I really don’t know where I get my ideas from, but I was thinking that I wanted to make a gift box that somehow looks a bit “more”. And I had this piece of beige fake leather, so I desided to braid a pattern using 1.5 cm wide strips. I’m going to show you how I did it, but it’s not really a tutorial, more like guidence. And just let me warn you before you start. If you don’t have a lot of patience, maybe you should try another diy from the blog. This isn’t hard to make, it’s just that you need a lot of time, and it can feel a bit “messy” keeping all the strips in place.

I used:

→ 1.5 cm wide strips of fake leather. And to be honest I lost count on how many I used. I made them really long and then cut them off and reused them. But I think I used more than 2 meters..
→ And a bunch of paperclips
→ A light gray box. The box I used is actually from a tutorial on the blog. Here you can find it. (And yes I know in that tutorial I go on about millimeters but you have to be that accurate)
→ Glue
→ A pair of scissors

/// Ibland vet jag inte vart jag får mina idéer ifrån, men jag ville iallafall göra en presentask som skulle kännas lite “mer”. Jag hade en bit beige fejkläder så jag bestämde mig för att göra ett flätat mönster med 1.5 cm breda bitar. Jag tänkte visa er hur jag gjorde, men det är inte riktigt en tutorial, mer en vägledning. Men jag vill bara säga det innan du börjar, att har du inte väldens bästa tålamod så ska du kanske prova ett annat diy från bloggen. Den här är inte svår att göra, utan den tar bara tid och det kan kännas lite rörigt med alla bitar och vart den ena ska och den andra slutar.

Jag använde:

→ 1.5cm breda bitar av fejkläder. Och om jag ska vara helt ärlig vet jag inte hur mycket läder jag använde. Jag klippte långa bitar som jag sedan klippte av och använde igen. Men jag tror iallafall att jag använde mer än 2 m..
→ En massa gem
→ En ljusgrå låda. Lådan jag använde är faktiskt från ett tidigare diy från bloggen. Här kan du hitta den. (Och jag vet att jag är noga med mm i det diy:et, men det är av en anledning..)
→ Lim
→ Sax

box

I started placing strips in the top left corner. No glue yet but I fasten them with paper clips. And I let the ends stick out a bit.

/// Jag började i det övre vänstra hörnet. Inget lim än, men jag fäste dem med hjälp av gem. Och lät ändarna på bitarna sticka ut en bit över kanten på lådan.

box

Then I continued from the bottom right corner, and fasten those too with paperclips. Here you have to check that the strips are so long that they reach around the side / sides.

/// Sedan fortsatte jag från de nedre högra hörnet och fäste dem också med gem. Här måste man också se till att bitarna är så långa att de räcker runt hörnet och den andra sidan/sidorna.

box

Then you take a new strip and thread it under- over- under- over the ones already in place.

/// Sedan tar du en remsa till och trär den från andra hållet. Under- över- under- över.

box

And continue with more strips. When you feel that the strips are nicely fitted together you can take away one of the paper clips, put a bit of glue between the box and the leather and between the pieces of leather. Then secure the paperclip again, and repeat with the others.

/// Och så fortsätter du med fler bitar. När du tycker att bitarna är tighta mot varandra och du är nöjd, kan du försiktigt ta bort ett gem, limma mellan lädret och lådan, och mellan läderbitarna och sedan sätter du tillbaka gemet igen. Och gör samma sak med nästa gem.

box

At this point I also cut some of the excess strips off on the left side, a couple of cm from the box just to get less strips in the way.

/// Jag klippte även här av bitarna på vänster sida så att det blev lite mindre bitar att hålla ordning på. Men jag klippte inte jäms med lådans kant, utan några cm ifrån.

box

Then it’s time to continue around to the other side. This part can fell a bit tricky but use the paper clips to keep the pieces in place, and tighten the strips as you go. You might also have to go back to the sides you’ve already done to tighten once again.

/// Nu är det dags för att fortsätta runt hörnet på nästa sida. Det här kan kännas lite trixigt, men använd gemen för att hålla bitarna på plats, och så sträcker du dem eftersom du flätar. Du kan också få gå tillbaka och sträcka sidorna du redan gjort.

box

And continue on all sides of the box. Braid, tighten, and then glue. In the pictures below you can see that I cut the ends of the strips even closer to the box, but still not super close.

/// Och sen fortsätter du bara så på alla sidor av lådan. Fläta, sträck och sedan limma. På bilderna nedan kan ni se att jag klippt ännu närmare asken, fast fortfarande inte supernära.

box

I let the glue dry for a little while, then I carefully removed the paperclips (one side at a time) and cut along the side of the box. And also glued some of the end once again. Then I put the paperclips back and let the glue dry again.

/// Jag lät asken ligga en liten stund för att limmet skulle torka lite, sedan tog jag försiktigt bort gemen (en sida i taget) och klippte längs med kanten. Och limmade eventuella flikar som lossnat. Sedan fick gemen åka på igen och så fick den torka igen.

box

Once the box was completely dry I cut the ends along the side of the box as close as I could to the box. And done!

/// När asken var torr klippte jag ändarna så nära jag kunde på askens långsida. Och så var det klart!

box

ALL ABOUT GRAY

409 ft² apartment, with the color gray as pretty much the only color. But I like it a lot. And I also like the kitchen cabinets, with the marble top that continues around the corner..

/// 38m² stor lägenhet inredd med färgen grå. Vi har sett grått ganska mycket på sistonde men jag gillar det fortfarande. Jag gillar också köksskåpen med marmor skiva som fortsätter runt hörnet..

grått

..to become a part of the livingroom.

///.. för att bli en del av vardagsrummet.

grått1

I also like the leather pouf and the wooden chairs, which gives a warmer feeling to the room.

/// Jag gillar också läderpuffen och att stolarna är i trä, som båda ger en lite varmare känsla till rummet.

grått2

And that the bits and pieces are not all crazy expensive. The sofa, stool and table are from Ikea, and the rug is from House doctor.

/// Men också att allt som finns där inte kräver en superbudget. Soffan, pallen och bordet kommer tillexempel från ikea, och mattan från House doctor.

grått3

And I don’t think I’m ever going to get tired of the look of mixing different stools around a table.

/// Och jag tror inte att jag någonsin kommer att bli trött på mixade stolar runt matbord.

grått4

And books. We don’t see enough books in people’s homes anymore.

/// Och sist men inte minst. Böcker! Vi ser alldeles för lite böcker i människors hem numera.

grått5

fo: bo sthlm / Adam Helbaoui