Menu Close

Month: August 2013 (page 1 of 4)

1 SOFA IN 3 WAYS – PART ONE

del

I thought I try something new here on the blog. One furniture styled in three different ways. First up is Hay’s sofa Mags.

Poster Wonderwall Pillow etsy Pillow H&M Table e15 Monter Artilleriet Chair Hay Trolley Swedese Lamp Flos Sheepskin House of Hedda

/// Jag tänkte att jag skulle prova något nytt här på bloggen. En möbel stylad på tre olika sätt. Först ut är Hay’s soffa Mags.

Poster Wonderwall Kudde etsy Kudde H&M Bord e15 Monter Artilleriet Stol Hay Rullbord Swedese Lampa Flos Fårskinn House of Hedda

 

 

 

Wanna see part two? Click here.  And for part three click here.

/// Vill du se del två? Klicka här. Och här finns del tre.

LOVELY

aprilandmay

Just look at those lamp cords (on the first picture), and the floor! Gorgeous interior at Ginger and Fig, via April and May with thanks.

/// Kolla sladdragningen (på första bilden) och golvet! Tokfin inredning hos Ginger and Fig, via April and May.

A BIT OF LEATHER

bracelet

Todays diy is once again a bracelet. This time I made one in thick leather. 1. Start by cutting a piece of leather that is a bit longer that the perimeter of your wrist. 2. Here you can see how much longer I made mine. And my bracelet is pretty tight. But if you want it to “hang” more just use more leather.

/// Dagens diy är återigen ett armband. Denna gång i tjockt läder. 1. Börja med att skära ut ett band som är lite längre än omkretsen på din handled. 2. På bilden ser ni ungefär hur mycket längre jag gjorde min. Och då sitter armbandet ganska tight. Vill du ha ett lösare armband så tar du såklart mera läder.

bracelet

3. Cut two cuts along the bracelet. ( But be careful! It’ s easy to slip.) Leave 2cm on the top of the bracelet and about 1.5cm at the bottom. 4. Divide the threads so that you have two on the left side and one on the right.

/// 3. Skär två skåror längst med bandet. ( Men var försiktig när du skär. Det är lätt hänt att man slinter med kniven.) Lämna 2cm uppe på och ung 1.5cm nere. 4. Dela upp remmarna så att du har två på vänster sida och en på höger.

bracelet

5. Then slide the bottom part of the bracelet through the hole. 6. So that it look like this.

/// 5. Trä så den nedre delen av armbandet genom öglan. 6. Så att det ser ut såhär.

bracelet

7. Adjust the upper part of the bracelet so you have the beginning of a braid. Now you have two threads on the right side and one on the left. 8. Slide once again the bottom of the bracelet through the hole.

/// 7. Fixa till den övre delen av ambandet så att du får början till en fläta. Nu har du två små remmar på höger sida och en på vänster. 8. Trä återigen nedre delen av ambandet igenom öglan.

bracelet

9. Like this. 10. Now we’re just going to repeat the before steps. Like in step 4 we now have two threads on the left side and one on the right.

/// 9. Så att det ser ut så här. 10. Dags att upprepa igen, precis som i steg 4 så har vi två små remmar på vänster sida och en på höger.

bracelet

11. Slide the bottom part through the hole. 12. Now you have two threads on the right side.

/// 11. Trä nedre delen av armbandet igenom öglan. 12. Nu har du två remmar på höger sida.

bracelet

13. Slide the bottom through. 14. And you’re finished with the braid. ( If you have a longer bracelet, you might have to do another round. )

/// 13. Trä igenom den lilla slutbiten igenom öglan. 14. Och du har nu flätat klart. ( Har du ett långt armband kan du få göra en omgång till. )

bracelet

15. As a lock I used screw back button studs. 16. Make a hole as big as the screw “part” is, on the side that is 1.5cm.

/// 15. Till lås använde jag sådana här låsknoppar. 16. Gör ett hål lika stort som skruvdelen, på den sida som är 1.5cm.

bracelet

17. And attach the studs. 18. Now you want to make a hole on the other side of the bracelet. But make it a bit smaller than the head on the stud.

/// 17. Och skruva fast låsknoppen. 18. Nu ska du göra ett hål på den andra sidan armbandet. Gör hålet en liten bit mindre än låsknoppens huvud.

bracelet

19. Cut two small cuts on both sides of the hole. Just so you can get the head through. 20. And you are done!

/// 19. Avsluta med att skära två små snitt på varsin sida av hålet. Gör de inte längre än att du kan trä över hålet över knoppen, med lite motstånd. 20. Och du är klar!

bracelet

PALETTE

pella

Lovely styling and color palette by Pella.

/// Finfin styling av Pella.

fo: stil inspiration

WHEN YOU DON’T HAVE THAT MUCH SPACE

bed

When you don’t have that much space, this is a pretty nice solution.

/// När du bor på liten yta, är detta en väldans fin lösning på förvaringen.

fo: fantastic frank