Menu Close

PATTERNED ENVELOPES

diy

diy

Todays diy shows a really easy way to update your envelopes. To make them more personal. First you take an envelope you already have at home, and use that as a template. Cut it out and fold.

/// Dagens diy är superenkelt. Och visar hur du snabbt uppdaterar dina kuvert, och gör dem mer personliga. Börja med att leta åt ett kuvert som du redan har hemma och använd det som mall. Rita av, klipp ut och vik.

diy

Then you take a paper with a pattern you like and cut it into this shape. As big as the front of the envelope, but with an extra triangle on top. 1cm smaller than the envelope, on two of the sides.

/// Sedan tar du ett papper med ett mönster du gillar, och klipper det i denna form. Lika stor som framsidan på kuvertet, men med en extra triangel uppe på. Två av sidorna ska vara 1cm innanför kanten.

diy

Glue the patterned paper on to the envelope, and then glue the two sides together.

/// Limma fast det mönstrade papperet, och limma sedan ihop de två sidorna.

diy

Glue the bottom piece to the sides and you are done! Easy, wasn´t it?

/// Avsluta med att limma fast botten med sidorna och du är klar! Enkelt va?

diy