Menu Close

Month: March 2013 (page 2 of 3)

EMMA

emma

One of my favourite homes last year was the home of Emma Persson Lagerberg, so you can guess how happy I was when I found these new images from her home. I think these are even better than the ones before!

/// Ett av mina favorithem förra året var Emma Persson Lagerberg´s, så ni kan ju gissa om jag blev glad när jag hittade dom här (“nya”) bilderna på hennes hem. Jag tror till och med att jag gillar dessa bilder mer än de förra.

fo: from åhlens spring magazine 2013

STORAGE BOX

låda

Today I have a storage box diy for you. As always the measurements are in cm. (If you wonder why the numbers are so “awkward”, it´s because I used an a4 paper and wanted the box to be as big as it possibly could.) First draw the figure on the paper. The white dashed lines are where you should fold.

/// Idag har jag ett förvaringslåde diy till er. Och som vanligt är måtten i cm. (Om du undrar varför det är så “konstiga” mått så beror det bara på att jag använde ett a4 och ville göra lådan så stor det bara gick.) Börja med att rita upp lådan på papperet. De vita streckade linjerna är vart du ska vika.

låda

Cut out a circle with a 3.5 diameter and use eyelets to fasten it to the lid. How you do that, is often written on the package.

/// Klipp ut en cirkel med diametern 3.5cm. Och fäst cirkeln med hjälp av en öljett på locket. Hur du gör det, står ofta på baksidan av öljettförpackningen.

låda

Fold one side and the bottom piece, inwards and draw a line between where they meet and to the other side. But leave 0.5 cm in the upper corner. Do the same to the other side. When you´re finished. Cut along the lines.

/// Vik in ena sidan och botten på lådan och dra ett streck från hörnet där de möts till det andra hörnet. Men lämna 0.5 cm kvar i det övre hörnet. Gör nu likadant på andra sidan. Klipp sedan utmed linjerna.

låda

Now it´s time to glue the box together. I used two paper clips to hold it in place while it dries. Take a thread and glue it on the lid. And you´re done!

/// Nu är det dags att limma ihop lådan. Jag använde två gem för att hålla delarna på plats medan det torkade. Ta sedan en tråd och limma fast den på insidan av locket och du är klar!

låda

GIFT BAG

påse

And here you have the diy I showed a sneak peek from the other day. A small giftbag. The measurements are in cm.

/// Och här har ni så diy:et som ni fick se en liten glimt av häromdagen. En liten presentpåse. Måtten är i cm.

påse

Fold at all lines. Then erase the pencil lines. /// Vik vid linjerna. När du har vikt färdigt, sudda bort alla blyertsstreck.

påse

Now for the handle on the bag. Take another paper and draw two circles on it. I used my glue stick as template. Then draw two lines between them. I did mine about 8.5 cm from one corner to the other. Cut it out and use it as a template on the bag. I did it 2cm from the top. When you are finished drawing, cut them out.

/// Och nu till handtagen på påsen. Ta ett annat papper och rita två cirklar på det. Jag använde mitt limstift som mall. Dra sedan två streck mellan de båda cirklarna. Jag gjorde mina handtag så att det var 8.5 cm från kant till kant. Klipp sedan ut mallen och rita upp den på påsen. Jag gjorde den 2cm från toppen, och skär eller klipp sedan ut handtaget.

påse

Cut a rectangle of paper, 4×12 cm, and glue it to the bottom of the bag. This makes it more durable. Then glue the sides together. And you´re done!

/// Klipp ut en rektangel i storleken 4x12cm och limma fast den i botten på påsen. Detta kommer att göra den starkare. Och sedan är det bara att limma ihop sidorna och du är klar!

påse

How the bag looks inside with the extra paper.  /// Så här fin blir påsen med det extra papperet i botten.

påse

KIDS ROOM

barnrummet

Jennifer has the nicest room for her little ones.

/// Finaste barnrummet hemma hos Jennifer.

fo: Jennifer Åkesson

AND IT`S SPINNING

spinner

But first I have another diy for you. I posted a picture of my spinner on instagram and so many of you like it so here you have a tutorial. Start with 12 squares. I did mine 8x8cm. You can do all the squares at once, as we go, but I´m only gonna show you one. Fold it sideways.

/// Men först tänkte jag visa er ett annat diy. Det var så många som gillade bilden på spinnern som jag visade på instagram så jag tänkte visa hur jag gjort. Börja med 12 fyrkanter. Jag gjorde mina 8x8cm. Du kan vika alla fyrkanterna på en gång, steg för steg, men jag kommer bara visa en av dem. Börja med att vika den åt sidan.

spinner

Unfold and fold it upwards. /// Vik upp och vik den uppåt

spinner

Turn the square upside down and fold it from one corner to another. /// Vänd fyrkanten upp och ner och vik den från ett hörn till det andra.

spinner

Unfold and fold it the other way. This is how they should be looking /// Vik upp den igen och vik åt andra sidan. Så här ska de se ut.

spinner

Now you are going to make two piles. Six squares in every pile. The ones to the left you´re going to fold as the left pictures shows, and the squares to the right you´re going to fold as the right pictures shows.

/// Nu ska du dela in dina rutor i två högar. 6 stycken i varje. De rutor som ligger i den vänstra högen ska vikas som bilderna till vänster visar, och de rutorna som finns i den högra högen ska vikas som de bilderna till höger visar.

spinner

 ↓

spinner

spinner

Now you are going to take one from each pile and attach them together. /// Ta en från varje hög och sätt ihop dem med varandra.

spinner

Fold the corners inwards. (Folded and unfolded.)  /// Vik in kanterna. (vikt och ovikt)

spinner

They now look like this if you´re looking from down under. Fold them so they look like the ones on the right. Almost like stars. /// Om du tittar på de ihopsatta rutorna från undersidan så ser de ut så här. Vik nu dem så att de ser ut som bilden till höger. Nästan som stjärnor.

spinner

Take two of the “stars” and attach them to each other, by sliding one corner into the other.

/// Ta två “stjärnor” och  sätt ihop dem, genom att skjuta ett hörn av en “stjärna” in i hörnet på den andra “stjärnan”

spinner

spinner

spinner

Take the rest of the “stars” and attach them aswell. When you only have two corners left, the last couple, it can be a bit tricky to attach them. But with patience you can make it. And you are done!

/// Ta resten av “stjärnorna” och sätt fast dem också. När du bara har två hörn kvar, de sista paret, kan det vara lite trixit att få ihop dem, men med lite tålamod så går det. Och du är klar!

spinner