Menu Close

DIY – CONCRETE CARD HOLDER

holder

This concrete card holder is easy to make and doesn’t cost that much to make. You need three things: concrete, a large paperclip and a matchstick box, the larger size.

/// Denna korthållare av betong är enkel att göra och kostar inte många kronor. Du behöver tre saker: hobbybetong, ett stort gem och en tennsticksask storlek större. 

holder1 holder2 holder3

Mix the concrete as the instructions says on the package. Remove the middle part of the matchstick  box, the cardboard part (if your box has such a part). Then pour the concrete into the matchstick box. Take the paper clip and break it apart. Widen the ends of the clip so that you get it at an angle. Put the pieces of paper clip in the concrete, a little obliquely, and then wait until the concrete is dry. Done!

/// Blanda betongen som instruktionerna säger på förpackningen. Ta bort mittendelen på tennsticksasken, den i kartong. Häll sedan betongen ner i asken. Ta gemet och bryt isär det. Bryt även ut “benen” på gemet så att du får det i en vinkel. Sätt ner bitarna av gemet i betongen, lite på snedden, och vänta sedan tills betongen torkat. Klart!

holder4