fo: shootfactory

I love creative spaces like these ones. A place where you can be absolutely absorbed in the work, and when you´re finished for the day, you can just leave it and the next day, just jump right back into it. I hate when you have to take everything away, because you need the table for something else. Like eating..

/// Jag älskar verkligen kreativa platser som på dom här bilderna. Ställen där man kan vara helt inne i vad man pysslar med, och när man är färdig för dagen så lämnar man allt, och dagen efter när man kommer tillbaka ligger allt precis som man lämnade det. Jag verkligen avskyr när man måste plocka bort allt för att man behöver bordet till något annat. Som att äta…