Påbörjat en ny teckning. Denna gång blev det Rihanna.

// I´ve started a new drawing. This time it´s Rihanna.