Ok, here you have the instructions on how to do the x-box. ///  Här kommer instruktionen till x-boxen:

You need: /// Du behöver:

Glue /// Lim

Sissors /// Sax

Ruler /// Linjal

Two strips of paper 3cm x 15cm /// Två bitar papper med måtten 3 x 15 cm

Two strips of paper 3cm x 17cm (make a line 1 cm in, on both sides of the paper) /// Två bitar med måtten 3 x 17 cm (dra ett streck 1 cm in på båda sidor)

A “plus” 3cm wide x 15cm long ( with 1 extra cm outside the line, see picture ↓) /// Ett “pluss” 3cm brett och 15 cm långt ( och 1cm “vikmån” på utsidan strecket, se bilden ↓ )

Then fold at the lines. ↓  /// Vik sedan vid linjerna.

Fold and glue the two longer strips on the opposite sides of the “plus”. ↓  /// Vik och limma de längre bitarna på motsatt sida av “plusset”

Do the same with the two shorter strips. ↓ /// Gör likadant med de kortare bitarna.

Tada! ↓

The lid: Make the “plus”  a bit bigger 3.4 cm x 15.5 cm. And the strips 15.5cm x 3cm, 17.5cm x 3cm. /// Locket: Gör “plusset” en liten bit större 3.4cm x 15.5cm. Och bitarna 15.5 x 3cm och 17.5 x 3 cm. 

Good luck!  /// Lycka till!