Menu Close

Category: BEDROOMS (page 2 of 15)

GREEN

magnusson mäkleri

magnusson mäkleri

magnusson mäkleri

magnusson mäkleri

I found more photos of the pretty green bedroom, and I love how the color changes with the light. Green, I can’t get enough!

/// Jag hittade fler bilder på det finaste gröna sovrummet, och jag älskar  hur färgen ändras med ljuset. Grönt, jag kan verkligen inte få nog!

fo: magnusson mäkleri | Anna Kubel

JUST TWO PICTURES

Another crazy week ahead of me, but then it’s slowing down again. Let’s start this one with two pictures that inspire me right now. The rack with hooks with the bench below and the green walls.

/// En galen vecka till, sedan ska det förhoppningsvis lugna ner sig lite. Börjar denna vecka med bilder från två olika sovrum som inspirerar mig just nu. Den fina kroklisten med bänk under och den gröna väggfärgen.

via emmahos

via annakubel

fo: 1. emmahos 2. annakubel

APARTMENT FOR SALE

This apartment feels a lot like Artilleriet for me. Another feeling I get is that is is tooo “right”, too styled, with a lot of bloggers wishlist items. Do you know what I mean? Even though I get that feeling there is  still alot of things that I like about it. The wall color in the livingroom for example.

/// Den här lägenheten till salu via Entrance mäkleri känns väldigt mycket Artilleriet för mig. En annan känsla jag får är att den känns liite för perfekt, lite för rätt, när den har så många saker från bloggarnas wishlists. Förstår ni hur jag menar? Även om jag nu får den känslan så finns det mycket fint som jag gillar ändå. Väggfärgen i vardagsrummet till exempel.

via entrancemakleri

I also like the big plants, the low bench and that the room feels like it is planned for spending time together and not just for watching tv.

/// Jag gillar också de stora växterna, den låga bänken och att rummet känns som det är möblerat för att man ska umgås inte bara efter en tv/tv tittande.

via entrancemakleri

Oh that big window!

/// Det stora fönstret!

via entrancemakleri

I also like that the sofa and the wall almost have the same color. Even though I would have mixed the pillows with some in an another material.

/// Att soffan och väggfärgen går ton i ton var väldigt fint tycker jag. Även om jag hade valt att blanda ut kuddarna med några i ett annat material än linne.

via entrancemakleri

Next is the bedroom. I like that the chair gives a bit of color. And not too surprising it’s a autumn mustard and in velvet.

/// Vidare till sovrummet. Här gillar jag att man valt lite färg i och med stolen. Och kanske inte så oväntat med en höstig senapsgul färg, och i sammet.

via entrancemakleri

via entrancemakleri

You can’t talk about the workspace and not mention the window. Here I also like the mix of different materials: velvet, marble, steel, and rattan. Collecting all the russian dolls under one bell jar is an idea I’m going to steal right away.

/// Arbetsrummet kan man ju inte prata om utan att nämna glaspartiet. Här gillar jag också blandningen av olika material: sammet, marmor, stål och rotting. Att samla alla små ryska dockor under en glaskupa är en idé jag kommer att stjäla rakt av.

via entrancemakleri

And finally the hallway. I don’t know how practical it is with a big hairy white rug in a hallway, but it sure gives a homey feeling to the place.

/// Avslutningsvis hallen. Jag vet inte riktigt hur praktiskt det är med en stor lurvig, vit matta i en hall men det ger onekligen en ombonad känsla.

via entrancemakleri

fo: entrance mäkleri | Anders Bergstedt

THE COLOR BEIGE

via bolaget

via bolaget

I don’t know if it’s just me, but it feels like I see less gray (that we have been seeing for a long time in interior photos) and more beige and brown. And at the same time more silver and steel than gold and brass. Do you know what I mean? I think this bedroom captures what I’m trying to say pretty well. A white base, with different hues of beige and brown, the white low bench, and the personal (and beige! with black “pattern”) art on the walls. And end that with a steel chair with used leather. I must say I like it, it feels new.

/// Jag vet inte om det bara är jag men jag upplever att jag ser allt mindre grått (som vi har sett så länge på inredningsbilder)  till att se allt mer beige och brunt. Samtidigt som det också går mot mer silver än guld. Förstår ni hur jag tänker? Jag tycker den här sovrummet fångar det jag försöker säga ganska bra. En vit bas, med brunt och beiget i olika nyanser, den låga vita bänken och konst som är personlig (och beige! med svart “mönster”). Och så till det en stol i stål med slitet läder. Jag tycker om det, det känns nytt. Nu håller jag bara tummarna för att den här damen inte väljer beige för då kommer vi ganska snart se ett överflöd av beigea väggar. ;)

fo: bolaget

SHOP THE STYLE – BEDROOMS

Monday again and I hope you had a great weekend! I worked saturday and sunday went by in a flash.. Today however, I have a Shop the style-post for you with a bedroom theme. Hope you like it! (And just so you know – no adlinks)

/// Måndag igen och jag hoppas ni haft en bra helg! Jag jobbade hela lördagen och söndagen försvann i ett huj..  Idag däremot tänkte jag bjuda på ett Så får du stilen-inlägg, med sovrum som tema.  Hoppas ni gillar! (Och ifall ni undrar – inga sponsrade länkar)

via alexander white

alexander white

collage

Ladder | Lamp | Desk | Chair | Bed set | Blanket

/// Stege | Lampa | Skrivbord | Stol | Bäddset | Pläd

via fantastic frank

fantastic frank

collage

Chair | Pillow case | Bed spread | Blanket | Lamp | Bed set

/// Stol | Örngott | Överkast | Pläd | Lampa | Bäddset

via fantastic frank

fantastic frank

collage

Bottle | Wall lamp | Blanket | Frame | Fabric | Bed set | Cupboard

/// Flaska | Vägglampa | Pläd | Ram | Tyg | Bäddset | Skåp

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara