Menu Close

Month: August 2016 (page 1 of 5)

DIY – SEWN GIFT WRAPPING

Those of you who follow me on instagram have already seen a tiny glimpse off this DIY but for you who haven’t seen it, I made these gifts where I sewed the ends together using a sewing machine. On one of the gifts I also used a grocery bag as wrapping paper.

/// Ni som följer mig på instagram har redan sett en liten, liten glimt av detta DIY, men för er som inte har det så har jag gjort dessa paket där ändarna är sydda istället för tejpade. Jag har också på ett av paketen använt papper från en vanlig brun papperspåse som man hittar i matvaruaffären.

diy sewn wrapping | designoform.com

You need:

→ A brown grocery bag or regular giftwrapping paper (The MOM-gift are from a grocery bag)
→ A sewing machine
→ A pair of scissors

If you want to:
→ A transparent print paper
→ A printer

/// Du behöver:

→ En brun papperspåse eller vanligt omslagspapper. (MOM-presenten är gjord med papperspåse)
→ En symaskin
→ Sax

Om du vill:
→ Transparent kopieringspapper
→ En skrivare

diy sewn gift wrapping | designoform.com

And this is how to:

Fold the paper around the gift so that you have the ending of the paper where my fingers are on the photo bellow. Make sure you also have a lot of paper sticking out on the sides.

/// Vik papperet runt presenten så att du har änden mitt på paketet (där jag har fingrarna på bilden). Se även till att du har ganska mycket papper över på sidorna.

diy sewn gift wrapping | designoform.com

Sew a seam as close to the gift as you can. I found it easier if I tipped the gift upwards while sewing. This way you avoid getting folds in the paper too.

/// Sy en sömn så nära själva presenten som möjligt. Jag tycker det var lättare att sy om jag höll upp paketet medans. På detta sätt undvek jag även att få veck i papperet.

diy sewn gift wrapping | designoform.com

Repeat on the other side. I like how it looks when you leave a cm or two of thread, but if you don’t like that just cut them off.

/// Gör likadant på andra sidan. Jag tycker det är ganska fint om det sticker ut lite trådar på sidorna, men om du inte gillar det är det ju bara att klippa av dem.

diy sewn gift wrapping | designoform.com

Cut off the excess paper. You can use a regular pair of scissors or you can use one of those pattern scissors.

/// Klipp av ändarna på papperet. Här kan du använda en vanlig sax eller så använder du en sicksack-sax.

diy sewn gift wrapping | designoform.com

Now you can decorate the gift wrapping as you like. To make the note on the gift (the round one), I used my computer to print out the text I wanted on a transparent print paper.

/// Nu är paketen klara för att dekoreras. För att göra lappen på paketet (den runda) så skrev jag ut en text från datorn på det transparenta kopieringspapperet.

diy sewn gift wrapping | designoform.com

And then you attach it to the gift over the end of the paper. I found that the glues I have bleed through the transparent paper so I used a tiny bit of tape instead. And done!

/// Och satte fast den där änden av papperet var. Jag upptäckte dock att de lim jag har blöder igenom papperet så jag valde att använda en liten bit tejp istället. Och klart!

diy sewn gift wrapping | designoform.com

ANNIE

via sundayselection

I’ve told you before that the best part about blogging is when I inspire you readers do Do It Yourself. I mean, just look at these beautiful photos from Annie and her spotted plates. Love!

/// Jag har ju sagt det förr, men det absolut bästa med att blogga är när jag kan inspirera er läsare att pyssla själva. Titta bara på dessa tokfina bilder som Annie tagit på sina sprutmålade tallrikar. Kärlek!

fo: Annie Lindgren | Sunday selection

WEEKLY WONDERS – DIY EDITION #2

Before I wish you a happy weekend I want to show you four DIY’s that I would love to try myself.

/// Innan jag önskar er en trevlig helg tänkte jag visa er fyra DIY’s som jag gärna skulle prova själv.

DIY's I want to try

I recently cut my hair and I think it’s actually harder to style my hair now than when I had longer hair. But I think I’m going to try this tutorial by Anh Co Tran next.

/// Sedan jag klippte håret i början av sommaren tycker jag faktiskt att det är svårare att göra något med det än innan då det var mycket längre. Men denna tutorial av Anh Co Tran måste jag prova nästa gång.

These wooden candle holders from Earnest Home Co. that you can make without any power tools. Does not look like a “cheat” (like Erin describes them) to me.

/// Fina ljusstakar i trä från Earnest Home Co. som man kan göra utan att använda några elverktyg. Jag tycker inte alls de ser ut som något “fusk” (som Erin beskriver dem).

Blackbird’s vegetable dye and block print teatowel with just the perfect autumn color. Love it!

/// Blackbird’s gurkmeja, salt och tepåse-färgade kökshandduk har den perfekt höstfärgen tycker jag. Kärlek på den!

I love the shape of these vases by Brittni from Paper & Stitch, made from concrete and PVC fittings.

/// Jag gillar verkligen formen som blir på dessa krukor som Brittni från Paper & Stitch gjort av PVC-rör och betong.

 

Have a great weekend!

/// Trevlig helg!

DIY- WALLHANGING

I found this DIY string art over at Cc Hobby and I immediately wanted to make my own.

/// Jag hittade denna DIY mobil via Cc Hobby och var bara tvungen att göra en själv.

diy wallhanging | designoform.com

You need:

→ Two metal rings in different sizes
→ Yarn
→ A pair of scissors
→ A wooden ball

/// Till detta behöver du:

→ Två metallringar i olika storlekar
→ Tråd
→ Sax
→ Träkula

diy wallhanging | designoform.com

How to:

Start by winding the yarn around the two rings.

/// Börja med att trä tråden runt båda metallringarna.

diy wallhanging | designoform.com

Then you choose where you want the smaller ring to be placed.

/// Sedan är det dags att bestämma vart du vill placera den inre ringen.

diy wallhanging | designoform.com

I choose to have mine like this. (Since my smaller ring was so small the ball of yarn didn’t fit through it so I had to cut it into a smaller ball). Tie a small knot on the top of the bigger ring.

/// Jag valde att ha min såhär. (På grund av att min var så liten så fick jag inte igenom nystanet utan fick klippa av en bit istället). Knyt fast tråden högst upp på den stora ringen.

diy wallhanging | designoform.com

Then it’s time to start winding the yarn through the smaller ring, then around the bigger one, through the smaller, around the bigger, and so on.. Make sure you keep the smaller ring in place while doing this.

/// Och sedan är det bara att trä tråden igenom den lilla ringen, runt den stora, igenom den lilla, runt den stora osv. Se till att hålla den lilla ringen på plats när du gör detta.

diy wallhanging | designoform.com

When you are finished, make a knot at the top and save a long piece of thread before cutting it off (you want to use that thread to hang it to the wall).

/// När du kommit hela vägen runt så knyter du fast tråden och sparar en lång bit tråd innan du klipper av den (det är den du använder för att hänga upp mobilen på väggen.)

diy wallhanging | designoform.com

I placed a wooden ball on the thread as a decoration.

/// Jag valde också att trä en träkula på tråden.

diy wallhanging | designoform.com

And you are done!

/// Och du är klar!

diy wallhanging | designoform.com

INSTAGRAM FAVORITE #19

via emmiebjernvinges instagram

Time for some instagram love again. emmiebjernvinge

/// Dags för lite instagram-kärlek igen tycker jag. emmiebjernvinge