Menu Close

another star

Here is another star diy for you. /// Här kommer ännu ett stjärn diy till er.

(Sorry for the bad quality of the photos. It turns dark really fast this time of year! /// Ursäkta de dåliga bilderna. Blir ju mörkt så fort!)

1. Cut out a circle in a piece of paper you like /// Klipp ut en cirkel ur ett papper du gillar.

2. Measure the diameter of the circle. My circle is 7,5 cm. /// Mät diametern på cirkeln. Min är 7,5cm

3. Divide the diameter in half, for me that is 3,75cm, and make a little dot every 3.75cm around the circles perimeter. /// Ta halva diameterns mått, för mig blir det 3,75cm och gör små prickar utefter cirkelns ytterkant med ett avstånd av 3,75cm.

4. Connect all the dots.  /// Dra steck mellan de 6 punkterna.

5. Then cut it out.  /// Klipp sedan ut stjärnan.

6-7. Now you´re going to fold the star. Make sure you fold it in the same way as in the picture. In the stars “waist”. Fold it three times.  /// Nu ska du vika stjärnan. Var noga med att vika den som bilden visar. Alltså där stjärnan är som smalast. Vik tre gånger.

8. Turn the star upside down. /// Vänd stjärnan upp och ner.

9. And fold it again. This time were the star is the widest. Fold three times. /// Vik stjärnan igen. Denna gång där stjärnan är som vidast. Vik tre gånger.

And you´re done. /// Och nu är det klart!