diy cork candleholder

Todays DIY is super simple, and it doesn’t take a lot of time to make.

You’ll need:

→ Cork
→ A pair of scissors
→ Glue
→ A candle

/// Dagens DIY är superenkelt  och tar inte mer än 10 minuter att göra.

Du behöver:

→ Kork
→ Sax
→ Lim
→ Ett värmeljus

And this is how you do it:

Take the candle and use it as a template to cut out a circle on the piece of cork. Make it a few millimeters wider than the candle.

/// Ta värmeljuset och använd denna som mall för att klippa ut en cirkel i korkbiten. Några millimeter större än värmeljuset.

diy cork candleholder

Cut a strip of cork as high as the cork (the circle) + the height of the candle. Glue the circle to the strip (on the inside).

/// Klipp sedan ut en remsa ur korken lika hög som värmeljuset + korkbiten som du klippt till en cirkel. Den ska vara så lång att den når runt cirkelns omkrets. Limma sedan fast cirkeln på remsans insida.

diy cork candleholder

And you are done! And remember to never leave candles unattended.

/// Och du är klar! Och kom ihåg att aldrig lämna levande ljus utan uppsikt.

 

like

This DIY marble light
This DIY lamp with golden foot
This minimalistic marble lamp