Menu Close

Tag: DIY (page 9 of 40)

WEEKLY WONDERS

What a week we’ve had here in Umeå (my hometown!). Or actually it’s been two weeks of crazy hot weather. I don’t function that well in this kind of heat, but I think it’s so fun to see everybody else so happy. It’s kind of  vacation time too which can be a contributing factor. For you who are tired of the sun or if you have rain today I have another Weekly Wonders for you. Hope you like it! Emma hos posted this tiny workspace on her website today from an apartment she styled for Bjurfors and I think it looks just perfect.

/// Vilken vecka vi har haft här i Umeå (min hemstad!). Eller egentligen är det ju två veckor nu av galet fint väder. Jag fungerar inte sådär jättebra i den här värmen men det är så roligt att se alla andra så glada. Att det är semestertider hjälper ju förstås också till. Om det är någon av er som precis som jag håller till i skuggan eller kanske till och med har regn så  kommer här veckans lista. Emma hos la ut den här bilden på sin hemsida från en lägenhet som hon stylat för Bjurfors och jag tycker den är helt perfekt.

emmahos

Emma hos / Alen Cordic

You know one of my favorite artists is Cj Hendry (I made a post about her here). The series she is currently working on is called The trophyroom and every drawing has its own continuous line “pre-drawing”. (It means that every drawing is made with one line and you are not allowed to lift the pen). These pre-drawings are designed by the creative studio Differantly based in Berlin and Paris. And I love, love these drawings! Absolutely amazing and I cant wrap my mind around how Emma and Stephane comes up with the designs. ( I’ve tried to make my own and I just cant get that “flow” that they have.)  Just look at this.

/// Ni vet ju vid det här laget att Cj Hendry är en av mina absoluta favoriter (jag har gjort ett inlägg om henne här). Serien som hon arbetar med just nu heter The trophyroom och varje teckning har en egen “före-teckning” som görs med en enda linje och där man inte får lyfta pennan förän man är klar. (Jag vet faktiskt inte vad dessa typer av teckningar heter på svenska. På engelska kallas de continuous line drawings.) Dessa “före-teckningar” är designade av den kreativa duon Emma och Stephane från Differantly. Och jag älskar dessa teckningar! Helt underbara och jag kan verkligen inte förstå hur de kan komma på dessa idéer, för jag har själv försökt och det är inte helt lätt att få till det där “flytet” i teckningen. Jag vill gärna stanna upp och fundera på vägen. Kolla bara på denna.

differantly
differantly

Differantly (website) / Differantly (instagram)

This DIY by Passionshake also caught my eye this week. Dyed textiles using the flowers as an inspiration for what color she wanted on the fabric. I think they turned out great!

/// Det här DIY:et från Passionshake har bokmärkts denna veckan. Färgade textilier där hon hämtat inspiration från blommorna på bilden. Himla fint tycker jag!

passionshake

Passionshake / Agata Dimmich

And I’m ending this list with a book. Have you read Lucy Dillon’s “One hundred pieces of me”? I’ve just read it and now I’m getting rid of stuff like some kind of crazy lady. Everything has to go. Is it the same for you? Should I start to get worried?

Hope you have a great weekend!

/// Och till sist tänkte jag avsluta denna vecka med en bok. Har ni läst Lucy Dillon’s “Hundra omistliga ting”? Jag har just läst den färdigt och nu rensar jag som en galning i alla skrymslen och vrår som jag kommer åt. Allt ska bort! Är det likadant för er? Är detta något att börja oroa sig för?

Hoppas ni iallafall får en trevlig helg!

lucy dillon

DIY – PAPER MARBLE BOX

diy marmor ask

diy marmor ask

Another really simple DIY for you today. A small box made a little bit nicer with contact vinyl.

You’ll need:

→ Carton
→ A pair of scissors
→ Marble looking contact vinyl
→ Glue
→ Pencil
→ Ruler

Här kommer ännu ett enkelt och snabbt DIY till er. En liten ask klädd i marmor.

/// Du behöver:

→ Hobbykartong
→ Sax
→ Kontaktplast – marmor
→ Lim
→ Penna
→ Linjal

diy marmor ask

And this is how you do it:

Take the piece of carton and make a figure like the template shows.

/// Ta biten med kartong och gör en likadan mall som jag ritat.

template

 

Cut it out and fold along the dashed lines. Now it’s time to attach the contact vinyl to the carton. I found it easier to avoid bubbles if you remove the back of the vinyl first, then place the vinyl on a flat surface with the right side down, and then place the carton on top of that. Rather than the other way around. And another tip for you: don’t put any vinyl on the small 1 cm piece (the one with the blue dot) because that’s the piece you use to glue the box together.  When that is done you cut the excess vinyl off, glue the box together and you are done!

/// Klipp sedan ut mallen och vik längst med de sträckade linjerna. Nu är det dags att sätta fast kontaktplasten på kartongen. Jag tycker det var lättare att undvika bubblor genom att lägga kontaktplasten på ett bord och sen lägga kartongbiten på denna, istället för tvärtom. Ett annat tips är att inte fästa någon plast på den lilla biten som jag målat en blå prick på (på mallen) för det är den fliken du ska limma ihop asken med. Klipp sedan bort kontaktplasten som sticker ut, limma ihop asken och du är klar!

diy marmor ask

DIY – CARTON BOWLS

diy paper bowl

As I promised last week here you have the tutorial for the paper bowl made with carton instead. It’ s not that much different from the paper bowl tutorial, the biggest difference is that here you don’t fold the paper in half. If you want to make this bowl I suggest that you first take a peak at the first tutorial I did.

For this you need:

→ 2 squared shaped pieces of carton. Mine where 13 x 13cm.
→ A piece of regular copying paper
→ A crochet hook and a ruler (Or foldingbones. Use whatever you use to make a nice folding)
→ A pair of scissors
→ Glue

/// Som lovat förra veckan kommer här en beskrivning på hur du gör skålen i hobbykartong istället. Det är inte så stor skillnad mot den andra beskrivningen, den största är att man inte viker fyrkanten på mitten. Om du vill göra denna skål så är mitt förslag att du först tittar på hur skålen görs i vanligt papper.

Till detta behöver du:

→ 2 fyrkantiga bitar med kartong. Jag använde bitar som är 13x 13cm
→ En bit vanligt kopieringspapper
→ En virknål och linjal (Eller vikben. Använd vad du brukar använda för att göra fina viklinjer)
→ Sax
→ Lim

And this is how you do it:

Start by cutting the pieces of carton in half so that you get 4 triangles. But we are only using three of them for this. Then cut the copying paper in the same size as the triangles, and fold it like I did here (Step 2-5).

/// Börja med att klippa kartongbitarna på mitten så att du får fyra trekanter. Men vi ska bara använda tre till detta DIY. Klipp sedan kopieringspapperet i samma storlek som trianglarna, och vik det som jag gjorde här (Steg 2-5).

Diy paper bowl

Place the copying paper on top of the carton and draw with the crochet hook along the folded lines (use the ruler as a help). This leaves marks so that you know where to fold later on. Repeat on all pieces of carton.

/// Placera biten med kopieringspapper på en av kartongbitarna och dra med virknålen längst efter de vikta linjerna (använd linjalen som hjälp). Detta lämnar märken på kartongen så att du vet var du ska vika den senare. Gör likadant på alla tre kartongbitarna.

DIY paper dowl

Fold the carton along the lines. Then (instead of attaching the pieces together by sliding one corner into the other, as I did with the thinner paper) you glue the pieces together.

/// Vik kartongen längs med linjerna. Sedan (istället för att trä en spets in i en annan, som jag gjorde med den av tunnare papper) limmar du ihop delarna.

Diy Paper bowl

Then glue the bottom pieces together and you are done!

/// Limma sedan ihop bottenflikarna och du är klar!

Diy paper bowl

 

like

This storage box
This gift box
These mini plastic bags

DIY INSPIRATION : BASKETS

hanging flower pots

When it comes to DIY’s and hanging flower pots it feels like macrame has been the go to for a long time now. Don’t get me wrong, I think they look nice but maybe I’m just a bit tired of them. And that’s why I like these made out of thread and small baskets. Baskets that one can easily (at least here in Sweden) find in second hand stores or at flea markets. Today’s DIY inspiration!

/// När det kommer till DIY’s och amplar så känns det som att de av makramé har varit det som vi sett mest av rätt länge nu. Inget ont om dem, de är fina, men kanske att jag börjar vara lite mätt på dem. Och det är därför jag gillar dessa amplar gjorda av snöre och små korgar. Korgar som man lätt kan hitta på  loppmarknader och second hand butiker. Dagens DIY inspiration!

fo: boligliv / Pernille Enoch

Spara

DIY – SEWN NOTEBOOK

notebook
notebook

I guess it’s no surprise to you that I like note books. I’ve done one in marble, leather, a braided one and one with thread (and a couple more). Todays diy is one with a sewn back.

For this you need:

→ 15 A4 copying papers
→ Thread. You can choose to use a matching thread or a contrast color
→ A sewing machine
→ One paper 30 x 30cm to use as a cover. I used a scrapbook paper
→ Paper knife

/// Jag antar att det inte kommer som någon överraskning för er att jag gillar anteckningsböcker. Jag har gjort en i marmor, en i läder, en flätad och en med tråd (plus några fler varianter). Dagens anteckningsbok är en med sydd rygg.

Till detta behöver du:

→ 15 st kopieringspapper, A4
→ Sytråd. Du kan välja om du vill ha en som är samma färg som omslaget eller ett i annan färg som en kontrast.
→ Symaskin
→ Ett papper som är 30×30 som ska fungera som omslag. Jag använde ett för scrapbooking.
→ Papperskniv

Start by folding all the papers in half including the cover paper. When that is done place all the papers on top of the cover paper and sew a seam along the folded line. Make sure you have long pieces of the thread sticking out on both ends of the note book. This makes it easier to tie them together. I choose to tie them on the inside of the note book, as close to the hole as I could.

/// Börja med att vika alla papper på mitten, inklusive omslagspapperet. När det är klart så lägger du alla papper uppe på omslagspapperet och syr en sömn längst efter den vikta linjen. Tänk på att ha en ganska lång bit tråd kvar på båda sidorna av anteckningsboken, då det blir lättare att knyta ihop dem sedan. Jag valde att knyta på insidan av anteckningsboken så nära hålet jag kunde.

notebook

notebook

After that, you fold the note book and carefully cut the excess paper off (when you place the papers on top of each other and then fold the note book, a bit of shifting occurs.)

And then you are done!

/// Vik sedan anteckningsboken och skär försiktigt bort det överflödiga papperet som sticker ut. (När man lägger alla papper i varandra och sedan viker boken så förskjuts bladen lite).

Och så var det klart!

notebook