Menu Close

Page 2 of 312

THE CHOOSING A COFFEE TABLE PROCESS

Me moving to a new apartment means tripple the living area. Not in the way that I live in a mansion now, just that I used to live in a teeny-tiny apartment before. This also means I had to buy a new sofa and with a sofa comes a coffee table. The choosing sofa part was pretty simple, because I loved the look on this one and it’s super comfy too. But choosing a coffee table. Oh my.. I just don’t know how I want it..

/// I och med att jag flyttat har min boendearea tredubblats. Inte på det sätt att jag bor i ett slott nu, utan mer att jag bodde i en liten liten lägenhet förut. Detta betyder också att jag behövde köpa en soffa och med en soffa kommer ett soffbord. Val av soffa var inte alls så svårt då jag gillar hur den här ser ut plus att den är skön att sitta i, men att välja soffbord. Jisses.. Jag kan bara inte bestämma mig..

 

coffee table

1 2 3 4

I’ve moved away from the square “cube” tables, because it feels like I see them everywhere. But then there are the rectangular “cube” tables.. But naaw.. they just don’t feel right, I think I want a square one.
I had my eye on Fritz Hansen PK61- table for a really long time, since it’s the perfect hight, and it comes in marble and glas but it’s a bit pricey and a bit small. I think I want an oversized one.
And then there’s the material. Glass, marble or wood? I like glas, but I don’t feel like cleaning it all the time, so that’s out. That leaves marble and wood. I want black marble or dark wood, or maybe painted..
For legs I want thin black iron ones, or black steel if the top is black marble..

/// Jag har gått ifrån de fyrkantiga “lådborden” för jag tycker mig se dom överallt, men då har vi ju de rektangulära “lådborden”.. men nja.. de känns inte riktigt rätt, jag vill nog ha ett fyrkantigt ändå..
Jag har länge gillat Fritz Hansen’s bord PK61, då det har den perfekta höjden och finns i både marmor och glas, men prislappen är lite saftig och det känns lite litet, jag tror jag vill ha ett större bord..
Och sen så är det materialet. Glas, marmor eller trä? Jag gillar glas, men känner inte för att rengöra det hela tiden så det går bort. Vilket lämnar marmor eller trä. Jag tror jag vill ha svart marmor eller mörkt trä, eller kanske målat..
Till ben vill jag ha tunna svarta i järn, eller svart stål om skivan är svart marmor..

coffee tables

1 2 3 4

To summerize I don’t want a “cube” looking one, I want a square one, oversized, with black marble and black steel legs or painted top or wood with black thin iron legs.. And not to pricey..

One thing is for sure: being interested in interior design and having trouble deciding is not always the best combination..

/// Så för att summera så vill jag inte ha ett “lådbord”,  jag vill att det ska vara fyrkantigt, överdimensionerat, med svart marmorskiva och svarta stål ben eller mörkt trä alternativt målat med svarta smala järnben. Och så får det inte vara allt för dyrt..

En sak är dock säker: att vara inredningsintresserad och ha svårt att bestämma sig är inte alltid den bästa av kombinationer…

Spara

Spara

Spara

Spara

AN APARTMENT FILLED WITH DIY INSPIRATION

Today I want to show you this apartment which is filled with great DIY-inspiration. Let’s start in the hallway with this framed picture that you can make a similar one yourself using paint and a paper. I was so inspired I made one too, using my hand as a “brush”, but you get to see more of that one later.

/// Idag tänkte jag visa er den här lägenheten som är fylld med fina DIY tips. Som i hallen där den övre tavlan är något som man ganska enkelt kan knåpa ihop själv med lite färg och papper. Jag blev själv inspirerad till att göra en liknande där jag använde min hand som “pensel”, men den får ni se mer av sen.

alvhem

The kitchen feels like a standard kitchen in (rental) apartments here in Sweden. But with a few changes you can make it feel a bit more you. New countertops and a new facet makes a big difference. And if you paint the board under the upper cabinets, that one is almost always in a yellowish wood, and then paint the area between the tiles you get a more updated look.

/// Köket känns som ett standardkök som finns i de flesta (hyres) lägenheter. Men där man med ganska små förändringar kan få det att kännas mer personligt. Med nya bänkskivor och en ny kran får genast köket ett nytt utseende. Att sedan måla listen under överskåpen, den som nästan alltid envisas med att vara en gulaktig träfärg, och sedan fylla på listskarvarna med ny färg gör också det sitt till.

alvhem

alvhem

The painting beside the table are also something you can get DIY inspiration from. Buy a big canvas or a mdf and paint away! And the best part? You can choose your own colors.

/// Tavlan vid matbordet (som jag är lite osäker på om det kan vara en Emma Bernhard, eller en som hämtar inspiration från henne) är också den något som man kan hämta inspiration från. Köp en stor målarduk eller en mdf och sen är det bara att måla! Helt fritt att bestämma färger också.

alvhem

We’ve seen alot of sculptures lately and if you want to make sure you have one that only you have, my tip is to make one yourself. Buy some clay in a hobby store and then you just knead, and don’t be afraid to experiment, there are no right or wrong!

/// Skulpturer har vi sett allt fler av på sista tiden och vill du vara helt ensam med ditt exemplar så gör du en själv. Köp lera i hobbyaffären och sedan är det bara att börja knåda. Och var inte rädd för att experimentera, det finns inget rätt eller fel!

alvhem

And the last tip is the small paintings in the bedroom, with structures that feels just right. Use a lot of paint or wall filler to get the “pattern”.

/// Och så avslutningsvis de små tavlorna ovanför sängen, med struktur som känns helt rätt. Använd lite spackel eller jättemycket färg för att få “kanterna”. Som underlag kan du använda träbitar eller målardukar.

alvhem

alvhem

fo: Alvhem

IM BACK

back

Hello!

Now I’m living in the new apartment and with a functioning internet, so from now on I will post as I usually do again. Feels good that it’s over (moving is not my favorite thing to do!) and although not all things are in place yet, it is still all in one place. How have you been? I will admit that it felt a bit odd to write a lot of posts in beforehand, when I usually don’t do it.  Well well..

Hope you have a great sunday and I’ll see you tomorrow!

/// Hallå på er!

Nu är jag på plats i den nya lägenheten och med ett fungerande internet, så från och med nu kommer inläggen som vanligt igen. Känns skönt att det är över (det är ett himla bök med att flytta!) och även om inte allt kommit på plats ännu, så är ändå allt på ett och samma ställe, och uppackningen får ta den tid det tar. Hur har ni haft det? Jag ska villigt erkänna att det kändes lite ovant att skriva en massa inlägg sådär i förtid, då jag vanligtvis inte brukar göra det. Jaja..

Ha en bra söndag nu så hörs vi imorgon igen!

fo: via randomitus

INSTAGRAM FAVORITE #24

elinodnegard

elinodnegard. Love the feed of freelance interior stylist Elin Odnegård.

/// elinodnegard. Tokgillar inredaren Elin Odnegård’s instagramflöde.

BLUE

blue bedroom

And suddenly I wished I had a blue bedroom. Just the perfect shade.

/// Och helt plötsligt önskar jag att jag hade ett blått sovrum. Finaste blå färgen.

blue bedroom

I also like the combination blue wall and dark wood(en chair).

/// Jag gillade också kombinationen blå vägg och mörkt trä.

blue bedroom

blue bedroom

fo: entrance

Spara