DESIGN AND FORM

Menu Close

Tag: minimalist (page 1 of 4)

MINIMALISTIC MARBLE LAMP

lampan lampanI did this marble looking lamp the other day, and I wasn´t sure if I was going to keep it. But after I posted a picture of it on instagram (designoform), and so many of you liked it, I thought I make a sort of tutorial on how I did it. It´s really simple.

1. First you need an empty box. I used one I had in my pantry. Or if you can´t found one you like, you can make one out of hard carton.

2. Take the lamp cord and draw a line around the base where you want the lamp to be. As you can see, I did mine a bit to the right. When you have done that, make another circle a few millimeters smaller then the first. You also want to make a small circle on the backside of the box, as big as your lamp cord is.

3. Take a paper knife and cut out the smaller circle, and the circle on the back. Then just use some adhesive plastic and cover the whole box. Thread the lamp cord trough the box and you are pretty much done.

I also did another one, all in black and like a square, but that you get to see another day.

/// Jag gjorde denna marmorliknande lampa häromdagen, men var inte säker på om jag gillade den eller inte. Men så visade jag upp den på instagram (designoform) och då så många av er gillade den, så tänkte jag visa hur jag gjort. Det är jätteenkelt.

1. Börja med en tom låda. Jag använde en som jag hade i skafferiet. Om du inte har någon som du gillar formen på, så kan du alltid göra en egen låda av tjock kartong.

2. Ta så lampsockeln och rita en cirkel runt den, där du vill ha din lampa. Som ni ser på bilden så gjorde jag min lite till höger. När du gjort det gör du en till cirkel, inuti den andra. Men några millimeter mindre. Gör också en liten cirkel på baksidan lådan, där lampsladden ska “komma ut”.

3. Ta en papperskniv och skär ut den mindre cirkeln och cirkeln på lådans baksida. Sedan täcker du hela lådan med självhäftande plast, trär igenom lampsladden och du är klar. 

Jag har också gjort en helsvart lampa, som en fyrkant, men den får ni se en annan gång.

NOTE BOOK XL

book

book

Lets continue on the note book diys. This is more of a note book XL than the ones I showed you before. Once again it´s really easy to do. You need a bunch of papers (30 x 21cm), a hole puncher, two pieces of carton, some thread and a pair of scissors. Start with the hole puncher. Make the holes (on all the papers and the carton),  about 3,5 cm from the edge on both sides.

/// Jag tänkte fortsätta på temat anteckningsblock. Och nu är det dags för version XL. Du behöver: en bunt med vanliga a4 papper, en hålslagare, två bitar kartong, lite snöre och en sax. Börja med att göra hål 3,5 cm från kortsidan på alla papper, även på kartongen.

bok

Slide the thread through the holes, and make a knot. Then gently pull the thread so you get the knot inside the hole. Repeat on the other pair of holes and you are done!

/// Dra snöret igenom hålen, och gör en knut. Sedan drar du försiktigt i snöret så att knuten göms inne i hålet. Gör sedan likadant på de andra två hålen och du är klar!

bok

book

JONAS

I´ve showed you bits and pieces of this home before, but not all pictures at once. So here you have the home of architect Jonas Bjerre-Poulsen.

/// Jag har visat bilder från detta hem förut, men inte alla på en gång. Så här har ni arkitekten Jonas Bjerre-Poulsens hem.

fo: fri | Jonas Bjerre-Poulsen

WORKSPACES

fo: owi 1-2, 3, 4

Back to work tomorrow so what suits better then some workspace inspiration.

/// Tillbaka till jobb imorgon så vad passar bättre än lite inspiration för arbetshörnan.

A KITCHEN

fo: fri | Kira Brandt

© 2016 DESIGN AND FORM. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.