Menu Close

Tag: glass (page 2 of 8)

LAGERHAUS

lagerhaus

Lagerhaus has a lot of nice new products right now. And these are my favorites.

/// Lagerhaus har fått in så mycket fint nu på slutet. Det här är mina favoriter.

MIXED INSPIRATION

fina

A mix of pictures that inspires me right now.

/// Bara en samling bilder som inspirerar mig just nu.

fo: 1-2 Åhlens, 3. Stadshem 4. Elin Kickén

5 MINUTE MAKEOVER

vase

I’ m a big fan of recycling and this one might be on my top three. Christmas ornaments turned into mini vases. And the best part. It’s easily done in five minutes. For this you need ornaments (of course), pliers and some gravel. First you remove the hanger.

/// Jag gillar verkligen när man kan återanvända saker som man kanske har blivit lite less på. Och denna makeover är nog på min topp tre lista. Julgranskulor som blir till små vaser. Och det bästa är, att det tar bara 5 minuter att göra. Till detta behöver du självklart julgranskulor, en tång och lite småsten. Börja med att ta bort hängaren.

vase

Then fill the vase with gravel. This is for keeping the vase standing. Fill it with water and stick a branch or a flower in it and you are done!

/// Sedan fyller du kulan med småsten. Det är för att få den att stå rakt. Fyll den med vatten och stick ner en gren eller blomma och du är klar!

vase

A BARGAIN

vases

Today’s tip are these mini vases from H&M. They are between 7 and 9,5 cm heigh and costs less than 4 Euros. What a bargain!

/// Dagens tips är dessa små vaser från H&M. Är mellan 7 och 9,5 cm höga och kostar bara 29.50. Vilket fynd!

FIVE ITEMS

house doctor

Right now I wish for these items from House doctor.

wooden cuttingboardglass decorationgray bottle green bottlemarble cutting board

/// Idag önskar jag mig dessa fem från House doctor.

träskärbräda – glas kupa – grå vas – grön vas – marmor skärbräda