Menu Close

Tag: DIY (page 6 of 39)

DIY – SEWN GIFT WRAPPING

Those of you who follow me on instagram have already seen a tiny glimpse off this DIY but for you who haven’t seen it, I made these gifts where I sewed the ends together using a sewing machine. On one of the gifts I also used a grocery bag as wrapping paper.

/// Ni som följer mig på instagram har redan sett en liten, liten glimt av detta DIY, men för er som inte har det så har jag gjort dessa paket där ändarna är sydda istället för tejpade. Jag har också på ett av paketen använt papper från en vanlig brun papperspåse som man hittar i matvaruaffären.

diy sewn wrapping | designoform.com

You need:

→ A brown grocery bag or regular giftwrapping paper (The MOM-gift are from a grocery bag)
→ A sewing machine
→ A pair of scissors

If you want to:
→ A transparent print paper
→ A printer

/// Du behöver:

→ En brun papperspåse eller vanligt omslagspapper. (MOM-presenten är gjord med papperspåse)
→ En symaskin
→ Sax

Om du vill:
→ Transparent kopieringspapper
→ En skrivare

diy sewn gift wrapping | designoform.com

And this is how to:

Fold the paper around the gift so that you have the ending of the paper where my fingers are on the photo bellow. Make sure you also have a lot of paper sticking out on the sides.

/// Vik papperet runt presenten så att du har änden mitt på paketet (där jag har fingrarna på bilden). Se även till att du har ganska mycket papper över på sidorna.

diy sewn gift wrapping | designoform.com

Sew a seam as close to the gift as you can. I found it easier if I tipped the gift upwards while sewing. This way you avoid getting folds in the paper too.

/// Sy en sömn så nära själva presenten som möjligt. Jag tycker det var lättare att sy om jag höll upp paketet medans. På detta sätt undvek jag även att få veck i papperet.

diy sewn gift wrapping | designoform.com

Repeat on the other side. I like how it looks when you leave a cm or two of thread, but if you don’t like that just cut them off.

/// Gör likadant på andra sidan. Jag tycker det är ganska fint om det sticker ut lite trådar på sidorna, men om du inte gillar det är det ju bara att klippa av dem.

diy sewn gift wrapping | designoform.com

Cut off the excess paper. You can use a regular pair of scissors or you can use one of those pattern scissors.

/// Klipp av ändarna på papperet. Här kan du använda en vanlig sax eller så använder du en sicksack-sax.

diy sewn gift wrapping | designoform.com

Now you can decorate the gift wrapping as you like. To make the note on the gift (the round one), I used my computer to print out the text I wanted on a transparent print paper.

/// Nu är paketen klara för att dekoreras. För att göra lappen på paketet (den runda) så skrev jag ut en text från datorn på det transparenta kopieringspapperet.

diy sewn gift wrapping | designoform.com

And then you attach it to the gift over the end of the paper. I found that the glues I have bleed through the transparent paper so I used a tiny bit of tape instead. And done!

/// Och satte fast den där änden av papperet var. Jag upptäckte dock att de lim jag har blöder igenom papperet så jag valde att använda en liten bit tejp istället. Och klart!

diy sewn gift wrapping | designoform.com

DIY- WALLHANGING

I found this DIY string art over at Cc Hobby and I immediately wanted to make my own.

/// Jag hittade denna DIY mobil via Cc Hobby och var bara tvungen att göra en själv.

diy wallhanging | designoform.com

You need:

→ Two metal rings in different sizes
→ Yarn
→ A pair of scissors
→ A wooden ball

/// Till detta behöver du:

→ Två metallringar i olika storlekar
→ Tråd
→ Sax
→ Träkula

diy wallhanging | designoform.com

How to:

Start by winding the yarn around the two rings.

/// Börja med att trä tråden runt båda metallringarna.

diy wallhanging | designoform.com

Then you choose where you want the smaller ring to be placed.

/// Sedan är det dags att bestämma vart du vill placera den inre ringen.

diy wallhanging | designoform.com

I choose to have mine like this. (Since my smaller ring was so small the ball of yarn didn’t fit through it so I had to cut it into a smaller ball). Tie a small knot on the top of the bigger ring.

/// Jag valde att ha min såhär. (På grund av att min var så liten så fick jag inte igenom nystanet utan fick klippa av en bit istället). Knyt fast tråden högst upp på den stora ringen.

diy wallhanging | designoform.com

Then it’s time to start winding the yarn through the smaller ring, then around the bigger one, through the smaller, around the bigger, and so on.. Make sure you keep the smaller ring in place while doing this.

/// Och sedan är det bara att trä tråden igenom den lilla ringen, runt den stora, igenom den lilla, runt den stora osv. Se till att hålla den lilla ringen på plats när du gör detta.

diy wallhanging | designoform.com

When you are finished, make a knot at the top and save a long piece of thread before cutting it off (you want to use that thread to hang it to the wall).

/// När du kommit hela vägen runt så knyter du fast tråden och sparar en lång bit tråd innan du klipper av den (det är den du använder för att hänga upp mobilen på väggen.)

diy wallhanging | designoform.com

I placed a wooden ball on the thread as a decoration.

/// Jag valde också att trä en träkula på tråden.

diy wallhanging | designoform.com

And you are done!

/// Och du är klar!

diy wallhanging | designoform.com

DIY – BOOK HOLDER

A simple and beautiful DIY from Hannas inspo. Take a piece of thread or leather band and tie a knot in the ends. Hang the band on a rack with hooks, attach a book or magazine to it and done!

/// Ett snabbfixat och fint DIY från Hannas inspo. Ta ett snöre, ett i läder förslagsvis, och knyt ihop det i ändarna. Häng snöret på en knoppbräda, trä en tidning genom snöret och klart!

via hannas inspo

fo: Hannas inspo

DIY – TILED BENCH

I’m in the middle of updating my archives so hopefully it will be a lot easier for you to find what you’re looking for. One of the new categories is called DIY – Inspiration and (you guessed it right..) will be filled with DIY inspiration. The only difference from the other (DIY-) categories is that here the DIY’s are done by other people than me. This amazing tiled bench by Matilda gillar goes right into that new one. Nice isn’t it?

/// Jag håller så sakta på att uppdatera bland kategorierna här på bloggen, med förhoppningen om att det ska bli lättare för er att hitta vad ni letar efter. En av de nya kategorierna har fått namnet DIY- Inspiration och kommer att innehålla (ni gissade rätt..) inspiration till DIY’s. Den enda skillnaden mot de andra kategorierna är att här samlar jag de DIY’s som andra än jag gjort. Den här otroligt fina kaklade bänken av Matilda gillar åker rakt in i den nya kategorin. Fin va?

via matildagillar

fo: Matilda Gillar

DIY – DOTS

Hi you! New week, new DIY. I was inspired by the small plates I talked about in this post, (and that you can see in the picture below) and wanted to make something similar, except I wanted it to have a smaller number of dots and to be a little more structured..

/// Hallå på er! Ny vecka och ett nytt DIY. Jag blev så inspirerad av assietterna som jag nämnde för er i det här inlägget, (och som ni ser i bilden här nedanför) och ville göra nått liknande själv. Men med mindre antal prickar och lite mer strukturerat.

diy dotty plate | via design and form

You need:

→ A plate
→ Porcelain paint
→ Masking tape
→ Permanent marker
→ A matchstick
→ A piece of cardboard

/// Till detta behöver du:

→ En tallrik
→ Porslinsfärg
→ Maskeringstejp
→ En (permanent) penna
→ En tändsticka
→ En bit kartong

diy dotty plate

And this is how you do it:

Make a check pattern on the plate using the masking tape. I choosed to make the space between the tape as wide as the tape itself (I used a piece of tape as a template that I removed and reused).

/// Tejpa maskeringstejpen i ett rutmönster på tallriken. Jag valde att göra mellanrummen lika breda som tejpen och använde därför en bit tejp som mall (som jag återanvände).

diy dotty plate

Make small marks with the permanent marker in every corner.

/// Rita små prickar i hörnen på fyrkanterna.

diy dotty plate

Remove the masking tape. Then pour a small amount of porcelain paint on the piece of cardboard that you then dip the matchstick into (I found it easier to see what I was doing this way).

/// Ta bort tejpen. Sedan häller du ut en liten klick med porslinsfärg på kartongbiten som du sedan doppar tändstickan i (jag tyckte det var enklare att se hur mycket jag doppade tändstickan då).

diy dotty plate

Carefully make a dot on the plate. I didn’t press the actual matchstick to the plate, just the drop of paint. You decide if you want all the dots to have the same size, or if you do like me and let them have different sizes.

/// Tryck försiktigt en liten prick på tallriken. Jag tryckte inte själva tändstickan mot tallriken utan “droppen” mot tallriken. Du väljer själv om du vill göra prickarna exakt lika stora eller om du gör som jag och varierar dem lite.

diy dotty plate

When you are finished with the dots, follow the instructions on the package of the porcelain paint to harden the color and you are done!

/// När du har gjort alla prickarna så följ instruktionen på porslinsfärgsförpackningen för att härda färgen och du är klar!

diy dotty plate | designoform.com

diy dotty plate | designoform.com

 

like

This spotted plate
This 2 minutes DIY