DESIGN AND FORM

Menu Close

Tag: DIY (page 6 of 22)

DIY – BLACK MARBLE TOTE BAG

marble marble

My first attempt to make marble, ever. But I’m happy with the result. I used a black tote bag, a small brush, protective plastic and white fabric paint for light colors (that’s what I had at home, but I thought it worked well.) Used the plastic inside the bag so that the color wouldn’t “wander off”. Then I googled on black marble to get a reference image. After that I just started painting… A bit scary I must say, and therefor I missed  to take during pictures.

/// Mitt första försök att göra marmor, någonsin. Men jag är nöjd. Jag använde en svart tygväska, en smal pensel, skyddsplast och vit tygfärg för ljusa färger (det var det jag hade hemma, men jag tyckte det fungerade bra.) Började med att stoppa in plast inne i väskan så att färgen inte skulle rinner igenom. Sedan googlade jag på svart marmor för att få en referensbild. Och så var det bara att börja. En aningens läskigt, därför missade jag helt att ta några medans bilder, men så här blev det iallafall.

marble

(one of my reference images)

DIY – LAMP

diylampa

diylampa

But before I turn off my computer for the weekend I just wanted to show you this diy lamp. All you need is a lamp, (this one from Ikea you can find here) some wooden balls, a drill and some paint. Drill bigger holes in the wooden balls and then thread them on the lamp cord. Paint or spray them and you are done!

/// Men innan jag stänger av datorn helt för helgen så vill jag bara visa denna enkla gör det själv-lampa. Allt du behöver är en lampa, (denna är från ikea, och du hittar den här), träkulor, en borrmaskin och vit färg. Borra större hål i träkulorna och trä dem på lampsladden, måla hela lampan och du är klar.

fo: alvhem

DIY – GARLAND

fiskar

Yesterday I did kind of a sea theme garland. If you can draw, you can make this too. Make a few drawings, on a thick paper. I used watercolor paper. Cut a few mm from the outer lines of the drawings. Make a hole on the top, slide a thread through and you are pretty much done. If you want to hang your garland against anything but a wall, you can draw on the backside of the paper aswell, so it looks good from any direction.

/// Igår gjorde jag denna girlang med havstema. Och om du kan rita, så kan du också göra en sån här. Gör några små figurer på ett ganska tjockt papper. Jag använde akvarellpapper. När du ritat klart, klipper du några mm från den yttersta linjen på din figur. Gör ett hål, och trä en tråd igenom, och du är klar. Om du vill hänga din girlang någon annanstans än mot en vägg, så kan du göra en likadan figur på baksidan av ditt papper, så att girlangen blir fin från alla håll.

WITH A LOCK OF LEATHER

mapp

Here’s a folder I did the other day. Very simple, just like I like it, with a piece of leather as a lock. For the the little loop you see in the second picture, I used a piece of elastic thread. And to keep in it place, I just made a knot on the inside of the folder.

/// Här är en mapp som jag gjorde häromdan. Väldigt enkel, med en liten bit läder som lås. Jag använde vanligt tunt resårband när jag gjorde den lilla öglan som syns på andra bilden. Och jag fäste den genom att helt enkelt göra en knut på baksidan.

mapp

DIY – CHRISTMAS BALL

boll

Can you believe it? Already december! Only 21 days until Christmas Eve. ( Here in Sweden we celebrate it on the 24th.) So what better diy than a christmas diy. Here you have a lovely origami ball. Glue a thread to it and you can hang it in your tree or why not make a garland out of it. It’s so nice you can leave it hanging after the holidays too.

/// Kan ni förstå, redan december! Bara 21 dagar kvar till julafton. Så vad passar bättre än ett jul diy. Denna fina origami boll som man kan limma fast en tråd i och hänga i julgranen eller varför inte göra en girlang och hänga på väggen. Passar fint efter julhelgen också. 

1. Cut out a square from a slighty thicker papper, (but not as thick as carton.) I did my square 10.5 x10.5 cm and ended up with a ball that is approximately 8cm in diameter. 2. Fold it in half. 3. Unfold and fold the other way. 4. Unfold and fold the side to the middle.

/// 1. Klipp ut en fyrkant i ett lite tjockare papper ( men inte så tjockt som hobbykartong.)  Jag gjorde min ruta 10.5 x 10.5cm och fick då en boll som är ca 8cm i diameter. 2. Vik den på mitten. 3. Vik upp och vik den nedåt. 4. Vik upp och vik in sidan till mitten.

boll

5. Fold the other side to the middle too. 6. Fold the top to the middle. 7. And the bottom to the middle. 8. Fold the sides inwards so that you get a triangle.

/// 5. Vik in den andra sidan mot mitten. 6. Vik toppen in mot mitten 7. Vik botten in mot mitten 8. Vik in sidorna mot mitten så att det blir en trekant.

boll

9. Now your paper should look like this. 10. Unfold it so you get a figure that looks like this. 11. Place your finger in the middle of the paper and fold the paper to the left. 12. And then to the right.

/// 9. Så här ska din figur se ut nu. 10. Vik upp trekanterna och de senaste vikningarna så att du får denna figur. 11. Håll fingret på mitten av papperet och vik ut vänster sida. 12. Och så höger.

boll

13. Gently push the top down. 14. Now do the same to the bottom of the paper. 15. Turn the figure and open up the pointy part. 16. Then push the paper down so that you get a square.

/// 13. Tryck ner toppen. 14. Gör nu likadant på nedre delen av papperet. 15. Vrid på papperet och öppna upp spetsen som bilden visar. 16. Tryck sedan ner papperet så att du får en fyrkant.

boll

17. Do the same on all sides. 18. Fold one side towards the middle. 19. And then the other. 20. Gently open one of the foldings and push the top down.

/// 17. Gör likadant på alla sidor. 18. Vik in ena sidan mot mitten. 19. Och sedan viker du också in de andra. 20. Pilla försiktigt upp en vikning och tryck ner toppen.

boll

21. Repeat on the other ones. If you find it a bit tricky to open the folding you can use a pencil as help. 22. Fold the corners backwards. 23. Make five more figures and glue them all together using the backward folding you did in step 22. 24. And you are done!

/// 21. Gör likadant på de andra. Om du tycker det är pilligt att få upp vikningen så kan du använda en penna som hjälp. 22. Vik bak hörnen på din figur. 23. Gör nu fem likadana figurer och limma ihop dem i den lilla bakåtvikningen som vi gjorde i steg 22. 24. Och du är klar!

boll

Diy credit: Elle blogg

© 2016 DESIGN AND FORM. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.