Menu Close

Tag: DIY (page 6 of 39)

DIY – DOTS

Hi you! New week, new DIY. I was inspired by the small plates I talked about in this post, (and that you can see in the picture below) and wanted to make something similar, except I wanted it to have a smaller number of dots and to be a little more structured..

/// Hallå på er! Ny vecka och ett nytt DIY. Jag blev så inspirerad av assietterna som jag nämnde för er i det här inlägget, (och som ni ser i bilden här nedanför) och ville göra nått liknande själv. Men med mindre antal prickar och lite mer strukturerat.

diy dotty plate | via design and form

You need:

→ A plate
→ Porcelain paint
→ Masking tape
→ Permanent marker
→ A matchstick
→ A piece of cardboard

/// Till detta behöver du:

→ En tallrik
→ Porslinsfärg
→ Maskeringstejp
→ En (permanent) penna
→ En tändsticka
→ En bit kartong

diy dotty plate

And this is how you do it:

Make a check pattern on the plate using the masking tape. I choosed to make the space between the tape as wide as the tape itself (I used a piece of tape as a template that I removed and reused).

/// Tejpa maskeringstejpen i ett rutmönster på tallriken. Jag valde att göra mellanrummen lika breda som tejpen och använde därför en bit tejp som mall (som jag återanvände).

diy dotty plate

Make small marks with the permanent marker in every corner.

/// Rita små prickar i hörnen på fyrkanterna.

diy dotty plate

Remove the masking tape. Then pour a small amount of porcelain paint on the piece of cardboard that you then dip the matchstick into (I found it easier to see what I was doing this way).

/// Ta bort tejpen. Sedan häller du ut en liten klick med porslinsfärg på kartongbiten som du sedan doppar tändstickan i (jag tyckte det var enklare att se hur mycket jag doppade tändstickan då).

diy dotty plate

Carefully make a dot on the plate. I didn’t press the actual matchstick to the plate, just the drop of paint. You decide if you want all the dots to have the same size, or if you do like me and let them have different sizes.

/// Tryck försiktigt en liten prick på tallriken. Jag tryckte inte själva tändstickan mot tallriken utan “droppen” mot tallriken. Du väljer själv om du vill göra prickarna exakt lika stora eller om du gör som jag och varierar dem lite.

diy dotty plate

When you are finished with the dots, follow the instructions on the package of the porcelain paint to harden the color and you are done!

/// När du har gjort alla prickarna så följ instruktionen på porslinsfärgsförpackningen för att härda färgen och du är klar!

diy dotty plate | designoform.com

diy dotty plate | designoform.com

 

like

This spotted plate
This 2 minutes DIY

NOTE BOOK MAKEOVER

Note book makeover | designoform.com

I really, really like to do note book makeovers. So when I find  them on sale I always buy a bunch of them. The good thing about that is it doesn’t matter how they look because I always change them and I get more for the same price ( if that is actually true with the material for the makeover we’re not going to think about now..)  Anyway.. Here you have my latest makeover. If you want to make one too, here’s how I did it.

/// Jag vet inte hur många anteckningsböcker jag gjort om, men jag verkar aldrig ledsna på det. När jag ser dem på rea så köper jag alltid en hel hög, dels för att det inte spelar någon roll hur de ser ut och sen så får jag fler för en billigare peng (om det verkligen blir billigare i slutändan med allt material som jag använder för att göra om dem, bryr vi inte oss om just nu..) Iallafall så är detta min senaste, som jag tänkte visa er om ni vill göra en likadan.

For this you’ll need:

→ A note book
→ A piece of paper
→ Textile tape
→ Glue
→ A pair of scissors

/// Du behöver:

→ En anteckningsbok
→ Ett fint papper
→ Textil tejp
→ Lim
→ Sax

First you remove the band that holds the note book together (if you have one of those). Then you cut out two pieces of the paper, a few millimeters smaller than the width of the note book. And glue them onto the note book.

/// Först tar du bort snöret som håller ihop anteckningsboken (om du har ett sådant). Sedan klipper du två bitar ur papperet, några millimeter smalare än boken, som du sedan limmar fast.

Note book makeover | designoform.com

Now its time for the textile tape. Mine was pretty wide so I decided to cut it in half. You also want to cut it a few millimeters longer than the books back.

/// Nu är det dags för textil tejpen. Min var lite bred så jag valde att klippa itu den på mitten. Tänk också på att klippa den några millimeter längre än längden på bokens rygg.

Note book makeover | designoform.com

Place the textile tape on the back of the note book and then attach it to the sides. It’s not that visible on the pictures but place the textile tape so that it’s sticking out a couple of mm so that you instead of trying to stretch the tape, cut the excess off.

/// Lägg textil tejpen på bokens rygg och vik sedan ner den mot sidorna. Det syns inte så bra på bilden men sätt tejpen några millimeter utanför kanten så att du får klippa bort det som sticker ut, istället för att försöka sträcka så att det räcker till.

Note book makeover | designoform.com

Cut away the excess paper (if you have rounded corners like I do). And you are done!

/// Klipp bort papperet som sticker ut i hörnen (Om du har rundade hörn som jag har). Och du är klar!

Note book makeover | designoform.com

Note book makeover | designoform.com

 

like

This marble book makeover
This table makeover
This leather notebook makeover

FURNITURE PADS

You might already have seen this DIY, but if you haven’t it’s a pretty nice one. Spray paint some furniture pads and attach them on the wall, and done! Perfect for the kids room, and easy to remove if you get tired of it.

/// Ni kanske redan har sett detta DIY, men ifall ni inte har det så är det riktigt bra. Spraymåla några möbeltassar och sätt upp den på väggen och klart! Perfekt till barnrummet och superenkelt att ta bort igen när man tröttnat.

ikea diy

fo: Ikea | idea: Agnes Hammar/Hej Regina

DIY – CARD WITH WASHI TAPE PATTERN

DIY card with washitape | designoform.com

If I don’t remember wrong this is the blogs first DIY using Washi tape. It’s a pretty simple one but you need a bit of patience.

/// Om jag inte är helt fel ute nu så tror jag minsann att detta är bloggens första DIY med Washi tape. Det är väldigt enkelt med kräver lite tålamod.

Other than that you’ll need:

→ Washitape with a striped pattern
→ A pair of scissors
→ A card (If you are using Washi tape that are black and white like I did you get the best result with a white card since the Washitape is a bit transparent)
→ A piece of regular paper

Till detta behöver du:

→ Washi tape med ränder
→ Sax
→ Ett kort (Om du använder svart och vit Washi tape som jag så får du bäst resultat med ett vitt kort då Washi tapen är lite genomskinlig).
→ Ett vanligt papper

And this is how you do it:

First you cut a stripe from the regular paper as wide as the Washi tape. Then you draw a line in a 60° angle.

/// Börja med att klippa ut en bit ur det vanliga papperet som är lika bred som din Washi tape. Sedan ritar du ett streck som är i 60° vinkel.

DIY card with washitape | designoform.com

Cut along the line. Then fold like the picture shows.

/// Klipp längst med linjen och vik som bilden visar.

DIY card with washitape | designoform.com

Then you cut again and unfold. Now you have a template for the Washi tape.

/// Klipp sedan igen och vik upp. Nu har du ett mall till Washi tapen.

DIY card with washitape | designoform.com

DIY card with washitape | designoform.com

Now it’s time to start making the pattern. All pieces are the same, you just rotate them.

/// Nu är det dags att börja med mönstret. Alla bitar är likadana, vi bara roterar dem.

DIY card with washitape | designoform.com

I started in the middle and worked my way out to the sides. Some tips along the way: When you fasten your pieces, do it so that they still are a bit loose, because you may have to go back and move them a bit later. At the same time don’t be too meticulous. A small gap won’t show when the card is finished.

/// Jag började i mitten och arbetade mig utåt. Några tips längst vägen: När du sätter fast dina bitar låt dem vara ganska lösa, för det kan vara så att du behöver gå tillbaka och ändra och flytta om lite. Men var samtidigt inte allt för noga för eventuella småluckor kommer inte att synas i slutändan.

DIY card with washitape | designoform.com

When the pattern is done, you cut along the edges of the card to remove the leftover Washi tape. And you are done!

/// När du är färdig med mönstret klipper du längst efter kanten på kortet för att ta bort all överbliven Washi tape och du är klar!

DIY card with washitape | designoform.com

 

DIY – DAY BED

Hi guys! I took an early weekend so no Weekly Wonders-list on friday. But now I’m back again and todays DIY inspiration is this wooden day bed. I like the straight lines and that is has a little bit of a minimalist feel to it. If I where to make one small change however I would use one long matress instread of two. But other than that, just perfect. Here you can find the tutorial (It’s in danish but use google translate).

/// Hallå på er! Jag tog en tidig helg så det blev ingen lista i fredags. Men nu är jag tillbaka och dagen DIY inspiration är den här dagbädden i trä. Jag gillar speciellt de raka linjerna och att den har lite av en minimalistisk känsla. Om jag bara får ändra en liten, liten sak på den så skulle jag använda en hel lång madrass istället för två mindre. Men förutom det, ingenting. Gillar du också den så finns beskrivning på hur du gör din egen här.

make your own daybed

fo: Boligmagasinet | Morten Holtum

© 2017 DESIGN AND FORM. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.