Menu Close

Tag: DIY (page 6 of 32)

DIY – PLATES

plates

You know by now that I love diy’s that take just a couple of minutes to make, but looks amazing. And this diy plate by Katrin is just one of them. Absolutely love it! For more instructions go to her blog Daily perfect moment.

/// Ni vet ju vid det här laget att jag gillar diy’s som går fort att göra men som ändå ser bra ut i slutändan. Och den här tallriksdiy:et av Katrin är precis ett sådant. Jag tokgillar! För instruktioner gå till hennes blogg Daily perfect moment.

fo: daily perfect moment

DIY – FELT SLIPPERS

tofflor

tofflor

I’ve had a sheet of thick felt for ages without really knowing what to make of it. But then I saw a picture of slippers made ​​out of felt and thought I would give it a try. I used this template. Cut out two soles pieces and four side parts.

/// Jag har haft ett ark tjock filt jättelänge utan att riktigt veta vad jag ska göra av det. Men så såg jag en bild på tofflor i filt och tänkte jag skulle prova. Använde denna mall. Klippte ut två delar sulor och fyra sidodelar.

tofflor

Then I put  the side parts together two and two. And sewed a seam half a cm from the edge, on the side that later on will be above the toes.

/// Sedan la jag ihop sidodelarna två och två. Och sydde en sömn en halv cm in från kanten på den sida som senare kommer att vara ovanför tårna.

tofflor

Then I pinned the side piece to the sole. Started up by the toes and pinned me down. Doing it this way, I notice in time that the side pieces were a bit to long when the fabric meet at the heel. So I just cut them off. When it was finished I sewed the sole. And I finished the slippers by sewing the heel part together. Done!

/// När det var klart nålade jag fast sidodelen med sulan. Började uppe vid tårna och nålade mig nedåt. Här märker man också om sidodelarna är lite för långa sedan när de möts nere vid hälen. Då är det bara att klippa av dem. När det var klart sydde jag fast sulan. Avslutade sedan med häldelen. Klart!

tofflor

I used a 42 x 60 cm sheet. And that is enough for one par of slippers in size 6.5 (england) / 9 (usa) or smaller. The felt is 3 mm thick.

/// Jag använde ett filt ark som mätte 42 x 60 cm och det räcker till ett par filttofflor i storlek 40 eller mindre. Filten är 3 mm tjock.

DIY – EAR CUFF

honestlywtf

Just love this diy ear cuff by Honestly WTF! Click the link for instructions.

/// Älskar detta diy från Honestly WTF! Klicka på länken för att få veta hur du också gör ett.

fo: Honestly WTF

DIY – HERRINGBONE PATTERN

pattern

pattern

Today I will show you how to make a herringbone pattern on paper. You need two pieces of thick cardboard, scissors or a cutting tool, a piece of paper, something to imprint with (I use my crochet hook), glue and water.

Start by cutting out small rectangular pieces, 5 x 1.5 cm, from one sheet of cardboard. How many? That it covers the paper you want to use later.

/// Idag tänkte jag visa hur man gör fiskbensmönster på papper. Du behöver två bitar av tjock kartong, sax eller skärverktyg, ett vanligt papper, något att prägla med ( jag använder min virknål), lim och vatten.

Börja med att klippa ut små rektangulära bitar, 5 x 1.5 cm, ur det ena arket med kartong. Du får klippa ut så många att det täcker papperet du vill använda sedan.

pattern

Place thesmall pieces on the second piece of cardboard without gluing. Leave a few mm space between each piece. Now you can lay out the paper you want to emboss on and see if you have enough cardboard pieces or if you have to make more. Then glue the pieces.

/// Sedan testlägger du ut bitarna på den andra biten kartong. Lämna några mm mellanrum mellan varje bit. Nu kan du även lägga ut papperet som du vill prägla på och se om det räcker med kartongbitarna du har eller om du måste göra flera. Limma sedan fast bitarna.

pattern

Then dip the piece of paper in a bowl of water, so that the entire paper gets wet. Then place the paper on the cardboard with the glued pieces and use the crochet hook (or whatever you chose to use), to follow the spacing between the cardboard pieces. But be gentle, if you press to hard the paper will break. When you are finished, turn the paper upside down and let it dry. Done!

/// Doppa sedan biten med papperet i en skål med vatten, så att hela papperet blir blött. Sedan lägger du papperet på kartongen med de limmade bitarna och med hjälp av virknålen (eller vad du valt att använda) följer du mellanrummet mellan kartongbitarna. Tryck inte för hårt för då kommer papperet att gå sönder. När du följt alla mellanrummen vänder du på papperet, och låter det torka. Klart!

pattern

Also, if you wipe the cardboard template, you can reuse it!

/// Torka även av kartongmallen så kan du återanvända den!

2x MY DUBIO

diy diy

Two great looking diy’s by My dubio. Magazine rack and a  magazine holder.

/// Två tokfina diy’s av My dubio. Ett tidningsställ och en tidningshållare av läder.

© 2016 DESIGN AND FORM. All rights reserved.

Theme by Anders Norén.