Menu Close

STUDIO

I get super inspired when I see pictures like these from Sage Vaughn´s studio. I wish I had more time to paint and draw. A lot of ideas that ends with just being ideas… But I actually finished my Mark “Marky Mark” Wahlberg drawing the other day. But I will show you that tomorrow.

/// Jag blir väldigt inspirerad av bilder som dessa från Sage Vaughn´s studio. Önskar jag hade mer tid till att måla och teckna. Har så många idéer som bara blir idéer och inget mer… Men jag har faktiskt tecknat färdigt Mark “Marky Mark” Wahlberg-teckningen för någon dag sedan så den ska ni få kika på imorgon.

fo: freunde von Freunden