studio

studio

studio

studio

Pictures like these from Tim Eitel’s studio in Berlin makes me super inspired to start painting again. All those paint tubes and empty canvases makes my creative mind go crazy..

/// Bilder som dom här från Tim Eitel’s studio i Berlin gör mig superinspirerad att börja måla igen. Alla dom där färgtuberna och tomma dukarna får det att klia i fingrarna..

fo: freunde von freunden | Marlen Mueller