..my sweet followers via feedburner can´t see my posts, therefor I made a new design. Thanks Sarah for the e-mail!

/// När bilder är för stora.. så det inte bara är fint, utan det blir lite knas för prenumeranter så får man ta tillfället i akt att göra en ny design. Tack Sarah för mailet!