I bought some new charcoal today. And I just had to show you the little box they came in. Love to beckers!

/// Jag köpte lite ny ritkol idag, och jag var ju bara tvungen att visa er förpackningen som dom kom i. Kärlek!

fo: design & form