Line Thit Klein and Yvonne Koné. Two women who really know what they are doing, and they do it so well. The crazy good photographer and the amazing designer just makes a perfect team!

/// Line Thit Klein och Yvonne Koné. Där har vi två som verkligen vet vad de håller på med, och dom gör det så bra! En galet bra fotograf tillsammans med en helt otrolig designer är verkligen en lyckat kombination.

fo: Yvonne Koné | Line Thit Klein

collage: me