I just found these neon letters from seletti on urban outfitters. I might have to buy a letter, or two..

/// Jag hittade precis dessa neonbokstäver från seletti på urban outfitters. Det kan nog bli till att köpa en bokstav, eller två..