I like the look of the whole room, but the two pieces of artwork by Claudia Munkeboe are just perfect.

/// Jag gillar allt på denna bild, men fotokonstverken av Claudia Munkeboe är ju bara helt perfekta.

fo: fri | Camilla Stephan