fo: fuzzco via we heart it

Trä, stål, kranen direkt på väggen, inga överskåp, ljuset, de små sakerna på stålbalken.. ♥

/// Wood, steal, the tap on the wall, no upper cabinets, the light, the smal items on the steel beam.. ♥