vipp

Designer Morten Bo Jensen’s kitchen, which of course is his own design for Vipp, looks pretty nice I think.

/// Designern Morten Bo Jensens kök, som såklart är hans egen design för Vipp, är väldans fint tycker jag.

fo: Klikk | Anniken Zahl Furunes