These are to me almost perfect bedrooms. I would just change a small detail like a pillow or a lighting and I could really move in tomorrow. Hope you like them to!

/// Dessa sovrum är på vippen att vara helt perfekta. Jag skulle bara byta en liten kudde där och en lampa här, och så skulle jag vara inflyttningsklar på en gång!

fo: 1. bjurfors  | 2-3 Ekström & co